ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.am

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.am
  • Адрес веб-сайта:olymp.am
  • IP-адрес сервера:104.21.31.50
  • Описание сайта:

доменное имя:olymp.amОценка

о 5000~500000

доменное имя:olymp.amпоток

484

доменное имя:olymp.amХорошо или плохо

Выполняйте стремления. можно ожидать успеха

интернет сайт:ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amВес

4

интернет сайт:ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amIP

104.21.31.50

интернет сайт:ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amсодержание

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ|Olymp.amSkiptomaincontentOlymp.amԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԳԼԽԱՎՈՐՆորություններՀայտարարություններՕլիմպիադաներՀղումներՀետադարձկապԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐՆերկայացրեցolymp-ը(Mon,12/26/2011-15:32).field-name-field-photo{width:220px;display:block;float:left;}.field-name-body{width:456px;/*min-height:1740px;*/display:block;float:right;overflow:auto;background-color:#fafafa;border:1pxsolid#dcdcdc;padding:0px8px;font-weight:400;font-size:15px;}.meta{display:none;}.field-name-bodyulli,.attentionblockul,.attentionblockulli{list-style:circleinside;}.attentionblock{ border:1pxsolid#00daff; margin:8px0px; background-color:#ffffff; color:#; font-size:16px; padding-left:8px; font-family:Verdana; font-weight:400; font-size:11px;}ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ-2021-2022Թվայինտվյալներդպրոցականներիառարկայականօլիմպիադաներից-2022թ․Հարգելիգործընկերներ,Ավարտվեցին2021-2022ուսումնականտարվադպրոցականներիառարկայականօլիմպիադաները։Ստորևներկայացնումենքօլիմպիադաներիթվայինտվյալները։1.Դպրոցականփուլ․․․2.Մարզայինփուլ․․․3.Հանրապետականփուլ․․․4.Միջազգայինփուլ․․․Հարգանքով՝ՕլիմպիադաներիանցկացմանկազմկոմիտեՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԿԱԶՄԵՐԸ,ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՎԱՅՐԵՐԸ,ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸԵՎԿԱՅՔԵՐԸ-2021-2022ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ63-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Օսլո,Նորվեգիա:Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիհուլիսի6-ից16-ը:Կայք՝IМO2022ՖԻԶԻԿԱՅԻ52-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Բեռն,Շվեյցարիա:Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիհուլիսի10-ից17-ը:Կայք՝IPhO-22ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ33-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Երևան,Հայաստան։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիհուլիսի10-ից18-ը:Կայք՝IBO2022ՔԻՄԻԱՅԻ54-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Տյանցզին,Չինաստան։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիհուլիսի10-ից18-ը:Կայք՝IChO2022ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ18-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Փարիզ,Ֆրանսիա։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիհուլիսի12-ից18-ը:Կայք՝IGEO2022ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ34-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Ջոկյակարտա,Ինդոնեզիա։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիօգոստոսի7-ից15-ը:Կայք՝IOI2022ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ15-ՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպմանվայրը՝-ք․Քութաիսի,Վրաստան:Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիօգոստոսի14-ից22-ը:Կայք՝IOAA2022Եվրոպայիինֆորմատիկայիպատանեկան6-րդօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպիչերկիրը՝-Ուկրաինա(ք.Կիև)։Անցկացմանվայրը՝-ԵՊՀ(առցանց):Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիսեպտեմբերի19-ից25-ը:Կայք՝EJOI2022ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻԱսիայիևԽաղաղՕվկիանոսյաներկրների(APIO)16-րդմիջազգայինօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպիչերկիրը՝-Եգիպտոս։Անցկացմանվայրը՝-ԵՊՀ(առցանց):Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիմայիսի28-ից29-ը:Կայք՝APIO2022Ասիականֆիզիկայի22-րդօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպիչերկիրը՝-ք․Դեհրադուն/Հնդկաստան/։Անցկացմանվայրը՝-Ֆիզմաթդպրոց/առցանց,օնլայն/:Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիմայիսի23-ից31-ը:Կայք՝apho2022.inՔիմիա,56-րդմիջազգայինՄենդելևյանօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Անցկացմանվայրը՝ք․Տաշքենդ,Ուզբեկստան։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիմայիսի9-ից15-ը:Կայք՝imcho56.uzՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻմիջազգայինկովկասյան7-րդօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Անցկացմանվայրը՝ք․Մայկոպ,Ադիգեյա(ՌԴ)։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիմարտի11-ից16-ը:Կայք՝CMO2022Ժաուտիկովյանմիջազգային18-րդօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպիչերկիրը՝-Ղազախստան/ք.Ալմաթի/։Անցկացմանվայրերը՝-Ա․Շահինյանիանվանֆիզմաթհատուկդպրոց,Քվանտվարժարան,ՀԱՊՀավագդպրոց,ԳյումրուՖոտոնՎարժարան։Անցկացմանժամկետները՝-2022թվականիփետրվարի15-ից23-ը:Կայք՝IZHO-2022ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ/Մեծքաղաքների/6-րդօլիմպիադաՏեսմասնակիցներիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․Կազմակերպիչերկիրը՝-Ռուսաստան/Մոսկվա/։Անցկացմանվայրերը՝-Ֆիզմաթդպրոց,Քվանտվարժարան,ԵՊՀքիմիայիֆակուլտետ:Անցկացմանժամկետները՝-2021թվականիդեկտեմբերի6-ից13-ը:Կայք՝megapolis.educom.ru/ruՀանրապետականփուլի2-րդև3-րդկարգիդիպլոմների,գովասանագրերիևկրթաթոշակներիմասինՍիրելիաշակերտներ,Տեղեկացնումենք,որմարզպետարաններիկրթությանվարչություններիկողմիցհանրապետականփուլի2-րդև3-րդկարգիդիպլոմներնուգովասանագրերըկհանձնվենաշակերտներին,իսկք․ԵրևանիդպրոցներիաշակերտներնայնկարողենստանալԱ․Շահինյանիանվանֆիզմաթհատուկդպրոցից/հեռ․/:ԴիպլոմներիարժանացածաշակերտներըկրթաթոշակներըկստանանիրենցդպրոցներԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amից՝ԿԳՄՍնախարարությանևդպրոցիմիջևհամապատասխանպայմանագրերիկնքելուցհետո/պայմանագրերիկնքումնընթացքիմեջէ/։Օլիմպիադաներիանցկացմանկազմկոմիտե:ՆԶՊհանրապետականփուլիՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸևՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝8-12-րդդասարաններ։ՆԶՊ-մայիսի13-իցմայիսի15-ինԱ.Մանուկյանիանվ.Նուբարաշենիռազմամասնագիտացվածդպրոց։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝8-12-րդդասարաններ։ՀԱՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ,ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԵՎԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՀԱՅՈՑԼԵԶՎԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ,ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԵՎԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՀԵՊհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝8-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝8-12-րդդասարաններ։ՌՈՒՍԱՑԼԵԶՎԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝8-12-րդդաս․(PDF)։ՏեսնաևGoogleDocs-ում։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ(8-9-րդդաս.)՝1.Միջինխնդիր,2.Կապակցվածվանդակներ,3.Հավասարբաժանում,4.ՔուռկիկՋալալի,5.Նարենևաղյուսակը,6.Կտրատիրգրաֆը:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ(10-12-րդդաս․)՝1.Հավասարբաժանում,2.LCMճանապարհներ,3.Բուժաշխատողներ,4.Կտրատիրգրաֆը,5.Դավիթըևեռահատվածները,6.Գագաթներիգեղեցիկենթաբազմությունը։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝8-12-րդդասարաններ։ԱՆԳԼԵՐԵՆԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ,ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ,ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՔԻՄԻԱՅԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ/ՓՈՐՁՆԱԿԱՆՓՈՒԼ/՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ/ՏԵՍԱԿԱՆՓՈՒԼ/՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ/ՏԵՍԱԿԱՓՈՒԼ/՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ/ՓՈՐՁՆԱԿԱՆՓՈՒԼ/՝9-12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ/ՓՈՐՁՆԱԿԱՆՓՈՒԼ/՝9-12-րդդաս․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ/ՏԵՍԱԿԱՆՓՈՒԼ/՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ/ՏԵՍԱԿԱՓՈՒԼ/՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՖԻԶԻԿԱՅԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ(տեսականփուլ)՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻհանրապետականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԴԻՊԼՈՄՆԵՐևԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝5-7-րդդաս․,8-12-րդդաս.(1-ինև2-րդօրեր)։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝5-րդդաս․,6-րդդաս․,7-րդդաս․։ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝5-րդդաս․,6-րդդաս․,7-րդդաս․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ(1-ինօր)՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ(1-ինօր)՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ(2-րդօր)՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ(2-րդօր)՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․:ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝5-7-րդդաս․,8-12-րդդաս․։ՌՈՒՍԱՑԼԵԶՎԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑՀԵՏՈ(ԵՐԵՎԱՆ)՝9-12-րդդասարաններ։Ուշադրություն։Դիպլոմներիևգովասանագրերիարժանացածաշակերտներըմասնակցումենհանրապետականփուլին:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՆԱԽՆԱԿԱՆԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆԵՎԱՆՎՏԱՆԳԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԵՐԵՎԱՆ)/բող․հետո/՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ`-9-10-րդդասարաններ՝13.5միավորևավելի,-11-12-րդդասարաններ՝13միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՕՏԱՐԼԵԶՈՒՆԵՐԻՄԱՐԶԱՅԻՆՓՈՒԼԻԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԵՎԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑՀԵՏՈ(ԵՐԵՎԱՆ)՝ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ`9-12-րդդասարաններ։ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ`9-12-րդդասարաններ։ԱՆԳԼԵՐԵՆ`9-12-րդդասարաններ։Ուշադրություն։Դիպլոմներիևգովասանագրերիարժանացածաշակերտներըմասնակցումենհանրապետականփուլին:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ԱՆԳԼԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ԱՆԳԼԵՐԵՆ`9-10-րդդաս.,11-12-րդդաս.:ՀԱՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԵՐԵՎԱՆ)/բող․հետո/՝9-12-րդդասարաններ։Ուշադրություն։Դիպլոմներիևգովասանագրերիարժանացածաշակերտներըմասնակցումենհանրապետականփուլին:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԵՐԵՎԱՆ)/բող․հետո/՝9-12-րդդասարաններ։Ուշադրություն։Դիպլոմներիևգովասանագրերիարժանացածաշակերտներըմասնակցումենհանրապետականփուլին:ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝բոլորդասարաններիհամար-4միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ/բող․հետո/՝Երևանևմարզեր։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝9-12-րդդաս․։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆևբոլորմարզեր։ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝բոլորդասարաններիհամար-90միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝Բոլորդասարաններիհամար․․․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝1․Ամսաթվեր։2․Բնագիտականօլիմպիադա։3․Գումարիմինիմիզացիա։4․Ցանկապատիներկում։5․Ծննդյանծառ։6․Կարենըևմիջակայքերը։ՀԱՅՈՑԵԿԵՂԵՑՈՒՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԵՐԵՎԱՆ)/բող․հետո/՝8-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝բոլորդասարաններիհամար-53միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ/բող․հետո/՝9-12-րդդասարաններ։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ․․․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԱՐՑԱԽ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։ՀԱՅՈՑԼԵԶՎԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ(ԵՐԵՎԱՆ)/բողոք․հետո/՝9-12-րդդաս․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԳՆԱՀԱՏՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՖԻԶԻԿԱՅԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ-9-10-րդդասարաններ՝10միավորևավելի,-11-12-րդդասարաններ՝9միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-րդդաս․,12-րդդաս․։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԱՐՑԱԽ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։ՀՀԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ՝N:Ն/09.2/2859-2022,16․02․2022ևN:Ն/09.2/2858-2022,16․02․2022ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ2021-2022ՈՒՍՏԱՐՎԱԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻԿԱԶՄԵՐԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆՆ/09.2/2859-2022,16․02․2022։ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,ՄՇԱԿՈՒՅԹԻԵՎՍՊՈՐՏԻՆԱԽԱՐԱՐԻ2021ԹՎԱԿԱՆԻՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ14-ԻN1444-ԱՀՐԱՄԱՆՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆՆ/09.2/2858-2022,16․02․2022։ՀՀԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆN:65Ա/2,25.10.2022թ.ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻԱՆՑԿԱՑՄԱՆՎԱՅՐԵՐԸԵՎՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԹԻՎԸՀՐԱՄԱՆN:65Ա/2։ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՎԱՅՐԵՐԸ։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԹԻՎԸ։ԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆN:1936-Ա/222.10.2021/ՄԱՐԶԱՅԻՆԵՎՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ/Հարգելիգործընկերներ,ԽնդրումենքծանոթանալԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆN:1936-Ա/222.10.2021թ․-ին՝մարզայինևհանրապետականփուլերիժամանակացույցին։1․ԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻN:1936-Ա/2ՀՐԱՄԱՆԸ։2․Մարզայինփուլիժամանակացույցը։3․Հանրապետականփուլիժամանակացույցը։ՀՀԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆN:65Ա/2,25.10.2022թ.ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻԱՆՑԿԱՑՄԱՆՎԱՅՐԵՐԸԵՎՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԹԻՎԸՀՐԱՄԱՆN:65Ա/2։ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՎԱՅՐԵՐԸ։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻԹԻՎԸ։ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԵՎԱՆՑԿԱՑՄԱՆԿԱՐԳԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԵՎԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐ5ապրիլի2011թ.N280-ՆՀՐԱՄԱՆ՝ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԵՎԱՆՑԿԱՑՄԱՆԿԱՐԳ․․․ՔԻՄԻԱՅԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ-9-րդդասարան՝20միավորևավելի,-10-12-րդդասարաններ՝15միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԱՐՑԱԽ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻմարզայինփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ,ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸևՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆՓՈՒԼԻԱՆՑՈՂԻԿՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ-5-րդդասարան՝12միավորևավելի,-6-7-րդդասարաններ՝13միավորևավելի:-8-րդդասարան՝11միավորևավելի,-9-12-րդդասարաններ՝9միավորևավելի:ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑՀԵՏՈ՝5-7-րդդասարաններ,8-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝5-7-ՐԴԴԱՍ․՝5-րդդաս․,6-րդդաս․,7-րդդաս․։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝5-7-ՐԴԴԱՍ․՝5-7-րդդասարաններ․․․։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸևԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝8-12-ՐԴԴԱՍ․՝8-րդդաս․,9-րդդաս․,10-րդդաս․,11-12-րդդաս․։ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԱՐՑԱԽ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։ՖԻԶԻԿԱՅԻդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝Մարզեր՝-9-11-րդդասարաններ-13միավորևավելի,-12-րդդասարան-12միավորևավելի:ք․Երևան՝-9-11-րդդասարաններ-14միավորևավելի,-12-րդդասարան-13միավորևավելի:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-րդդասարան,12-րդդասարան։ՔԻՄԻԱՅԻդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝-9-րդդասարան-13միավորևավեԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amլի,-10-12-րդդասարաններ-10միավորևավելի:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-12-րդդասարաններ։ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝-9-րդդասարան-18միավորևավելի,-10-12-րդդասարաններ-16միավորևավելի:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-12-րդդասարաններ։ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝Երևանևբոլորմարզեր․․․Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝բոլորդասարաններիհամար-6միավորևավելի։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝10-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝10-12-րդդասարաններ։ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝Մարզեր՝-5-9-րդդաս․-12միավորևավելի,-10-12-րդդաս․-11միավորևավելի:ք․Երևան՝-5-9-րդդաս․-13միավորևավելի,-10-12-րդդաս․-12միավորևավելի:ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝5-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝5-րդդասարան,6-րդդասարան,7-րդդասարան,8-րդդասարան,9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-12-րդդասարաններ։ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆ,ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ,ԱՐԱՐԱՏ,ԱՐՄԱՎԻՐ,ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ,ԿՈՏԱՅՔ,ԼՈՌԻ,ՇԻՐԱԿ,ՍՅՈՒՆԻՔ,ՏԱՎՈՒՇ,ՎԱՅՈՑՁՈՐ։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝բոլորդասարաններիհամար-12միավորևավելի։ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝9-12-րդդասարաններ։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-12-րդդասարաններ։ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻդպրոցականփուլիԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸևԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ԵՐԵՎԱՆևբոլորմարզեր։Մարզայինփուլիանցողիկմիավորները՝Մարզեր՝150միավորևավելի,ք․Երևան՝200միավորևավելի։Ուշադրություն։Մարզայինփուլըկանցկացվի2022թ․փետրվարի2-ինժամը11:00-ին։ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝1.Ծիրան:2.Համակարգչայինխաղինախագծում:3.Քննություն:4.Դդում:5.ՍանասարևԲաղդասար։ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՓՈՒԼԻՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸԵՐԵՎԱՆ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԱՐԱՐԱՏ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԱՐՄԱՎԻՐ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԼՈՌԻ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ԿՈՏԱՅՔ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ՇԻՐԱԿ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ՍՅՈՒՆԻՔ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ՎԱՅՈՑՁՈՐ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։ՏԱՎՈՒՇ-Մաթեմատիկա,Ֆիզիկա,Աստղագիտություն,Կենսաբանություն,Ինֆորմատիկա,Քիմիա,Աշխարհագրություն։Ուշադրություն։-ԱրցախիդպրոցներումսովորողաշակերտներիմասնակցությունըօլիմպիադաներիԴՊՐՈՑԱԿԱՆՓՈՒԼԻՆկանցկացվիԱՀԿԳնախարարությանկողմիցառանձինձևաչափով,որիարդյունքումկորոշվիՄԱՐԶԱՅԻՆՓՈՒԼԻմասնակիցներիցուցակը։-Ցուցակներումտվյալներիանճշտություններիառկայությանդեպքումխնդրումենքգրելinfo@olymp.amէլփոստիհասցեին՝պարտադիրնշելովվեցանիշԱՆՁՆԱԿԱՆՀԱՄԱՐԸ(օր․՝Ա/Հ-)ևտվյալիճիշտտարբերակը(օր․՝հայրանունը-Դավթի)։ՀՀԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆ(N:1738-Ա/2,22.10.2021թ.):ՀՀԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ2021-2022ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՏԱՐՎԱԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ/ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ,ՖԻԶԻԿԱ,ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ,ՔԻՄԻԱ,ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆԴպրոցներիհարգելիտնօրինություն,ՄարզայինենթակայությանդպրոցներիտնօրինությանըխնդրումենքլրացնելՀԱՎԵԼՎԱԾԻնմանօրինակExcel-իֆայլըևուղարկելմարզպետարանիկրթությանբաժին,իսկԿԳՄՍենթակայությանԵրևանիդպրոցներիցուցակներնուղարկելinfo@olymp.amէլ․փոստիհասցեին։Ցուցակներնուղարկելմինչևս․թ․նոյեմբերի10-ը:ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ՀԱՎԵԼՎԱԾԻնմանօրինակExcel-իֆայլերըկարողեքներբեռնելայսհղումից՝ՀՐԱՄԱՆևՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ։ՀՀԿԳՄՍՆԱԽԱՐԱՐԻՀՐԱՄԱՆN:1444Ա,14.10.2021թ.ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻԿԱԶՄԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆՏեսհղումը․․․ՀՐԱՄԱՆN:1444Ա,14.10.2021թ.։Ֆիզիկայիհանրապետականօլիմպիադաներիփորձարարականփուլերի2008-2019թթ․-իխնդիրներըևլուծումներըՍիրելիաշակերտներևուսուցիչներ,ԿայքիԽՆԴՐԱԳՐՔԵՐէջումտեղադրվելենՖիզիկայիհանրապետականօլիմպիադայիփորձարարականփուլերի2008-2019թթ․խնդիրներըևնրանցլուծումները։Այնբաղկացածէերկումասից,որոնցկարողեքծանոթանալայսհղումներքվ՝1․Ֆիզիկայիհանրապետականօլիմպիադաներիփորձարարականփուլեր-2008-2014թթ․․․․2․Ֆիզիկայիհանրապետականօլիմպիադաներիփորձարարականփուլեր-2015-2019թթ․․․․ՔԻՄԻԱՅԻ2022Թ.ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆԽՆԴԻՐՆԵՐՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՆՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒՀԱՄԱՐՆախապատրաստականխնդիրներընախատեսվածենտվյալտարվաօլիմպիադայինառավելլավպատրաստվելուհամար:Հանրապետականօլիմպիադայումլինելուեննախապատրաստականխնդիրներիկառուցվածքին,բարդությանըհամազորևթեմաներինհամապատասխանողխնդիրներ:ԽնդիրներիհետկապվածհարցերիդեպքումՁերհարց(եր)ը,առաջարկներըևբողոքներըկարողեքուղղելմեզմերֆեյսբուքյանէջի(ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆԷՋ․․․)կամէլեկտրոնայինփոստի(armchemolymp@gmail.com)միջոցով:Թեմաներըբաժանվածենըստդասարանների՝9-րդ,10-րդ,11-12-րդդասարաններ/տեսկիցPDFֆայլերը/։9-րդդասարան,10-րդդասարան,11-12-րդդասարաններ։Թվայինտվյալներդպրոցականներիառարկայականօլիմպիադաներից-2021թ․Հարգելիգործընկերներ,Ավարտվեցին2020-2021ուսումնականտարվադպրոցականներիառարկայականօլիմպիադաները։Ստորևներկայացնումենքօլիմպիադաներիթվայինտվյալները։1.Դպրոցականփուլ․․․2.Մարզայինփուլ․․․3.Հանրապետականփուլ․․․Հարգանքով՝ՕլիմպիադաներիանցկացմանկազմկոմիտեԳտնելՕԼԻՄՊԻԱԴԱՄիջազգայինԺաուտիկովյանԳ.Բաղդասարյանիանվ.ՊատանիմաթեմատիկոսՀանրապետականՄարզայինԴպրոցականՄենդելեևյանԱՌԱՐԿԱՄաթեմատիկաՖիզիկաԻնֆորմատիկաԱստղագիտությունՔիմիաԿենսաբանությունՊատմությունԱշխարհագրությունՀայոցլեզուԳրականությունԱնգլերենՖրանսերենԳերմաներենՌուսացլեզուՆԶՊՀԵՊՏԱՐԻ20222021202020192018201720162015201420132012201120102009varom,oo=-1;if(document.location.href.indexOf('/olympiads/')!=-1){om=document.location.href.split('/');for(vari=0;i

Сайт:ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.amОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт