Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!

  • 2022-01-06Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!
  • Адрес веб-сайта:www.caak.mn
  • IP-адрес сервера:103.9.89.34
  • Описание сайта:caak.mn

доменное имя:www.caak.mnОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.caak.mnпоток

469

доменное имя:www.caak.mnХорошо или плохо

Процветающий. Пепси идет хорошо

интернет сайт:Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!Вес

5

интернет сайт:Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!IP

103.9.89.34

интернет сайт:Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!содержание

Caak.mn|Бусдаасөөрмэдрэмж!(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client:"ca-pub-",enable_pe_level_ads:true});varOneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.init({appId:"-e057-43b5-b01c-0126f2448fd4",});});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-N7QFV4DHKB');window.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:'',xfbml:true,status:true,cookie:true,oauth:true,version:'v2.8'});FB.AppEvents.logPeView();};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id)){return;}js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/mn_MN/sdk.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));×Зѳвхѳннасандхүрэгчдэд!АнхааруулгаЭнэбуланньэротикматериалагуулжбайгаабѳгѳѳдхэрвээта18насхvрсэнбол"18насхүрсэн"товчондээрдарах,эсбѳгѳѳс"хаах"товчондээрдарнауу!Хаах18насхүрсэнНүүрхуудасCAAKNEWSВидеоПодкастРадиоСурталчилгааМэдээнийархивНийтлэгчидНэвтрэхМэдээCaak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!нийтөрөлСААКМЕНТОРСААКМАШИНСААКСАНААСААКБАРИМТСААКБОЛОВСРОЛШИНЭТЕХНОЛОГИТАНИНМЭДЭХҮЙМОНГОЛФОТОГЭРЭЛЗУРАГАЯЛАЛКИНОЕРТӨНЦЦАГҮЕЧӨЛӨӨТЦАГСААККОНТЕНТМАРКЕТИНГТуслахцэсТоп100Мэдээнийархив7хоногийншилдэгСаналасуулгаСурталчилгааХолбообарихБуланМэдээРадиоПодкастВидеоНэвтрэхТаманайсайтаднэвтэрснээрдуртаймэдээгээхадгалах,зургийнуралдаандоролцохболонСаак.мнсайтадмэдээоруулахэрхтэйболохюм.FacebookнэвтрэхTwitterнэвтрэхGoogleнэвтрэхХаахCAAKNEWSВидеоПодкастРадиоТоп100МэдээнийтөрөлМэдээнийтөрөлСААКМЕНТОРСААКМАШИНСААКСАНААСААКБАРИМТСААКБОЛОВСРОЛШИНЭТЕХНОЛОГИТАНИНМЭДЭХҮЙМОНГОЛФОТОГЭРЭЛЗУРАГАЯЛАЛКИНОЕРТӨНЦЦАГҮЕЧӨЛӨӨТЦАГСААККОНТЕНТМАРКЕТИНГТуслахцэсСурталчилгааМэдээнийархивНийтлэгчид7хоногийншилдэгСаналасуулгаХолбообарихУучлаарай,таодоогоормэдээнэмэхэрхгүйбайна!Доорххаягаархолбогдождэлгэрэнгүймэдээлэлавнауу.info@caak.mnfacebookХаахСурталчилгааОнцлохмэдээБүхцагүеийнхамгийншилдэгсагсанбөмбөгчидтодорчээБаганасныхүүхдүүдийнхийдэгхачинжигтэйүйлдлүүдюугилэрхийлдэгвэ?ЯагаадХөвсгөлдочихёстойвэ?МинималистамьдралындавууталуудЯгодоодэлхийдаяартомөөрчлөлтявагдажбайна.Нийгмийнхөгжлийноргилдхүрсэнхүмүүсилүүтэйгээрминималистболоххандлагатайболжээ.Тэдамьдралааөөрчлөхзүрхзоригтойучраасорчнооэнгийнбөгөөдтаатайболгохыгэрхэмлэжбайгааюм. Минималистхүмүүсэлдэвэдхогшил,илүүхэрэглээнээстатгалздаг.Тэдматериаллагзүйлсболонтэдгээрийгхудалдажавахынтулдажиллахбиш харинцагааилүүухаалгаархүмүүстэйхарьцажөнгөрүүлэхийгэрхэмлэдэгбайна.Цагхугацаагүнэлж,түүнийгэээлдэвхогновшоосхамгаалахньэнэертөнцийгойлгохголтүлхүүр.ХадгалахBaterdene2022-08-09,11:31СААКСАНАА5190Хэлтаныэрүүлмэндийнталаарюуөгүүлдэгвэ?Эрүүлмэндийнурьдчилансэргийлэхүзлэгтхүнбүрцагтухайдньхамрагдахболомжгүйбайдаг. Тэгвэлзаримтохиолдолдзөвхөнхэлийгньхарахадлэрүүлмэндийнасуудлыгтодорхойлохболомжтой гэнэ.Ингээдхэлнийхээтусламжтайгаарэрүүлмэндээшинжицгээе.ХадгалахBaterdene2022-08-09,11:00ТАНИНМЭДЭХҮЙ2860Ойгаварчүлдэхийнтөлөө2жилийнтуршмодондээрамьдарсанохинТомоохонкорпорацууд,шунахайкомпаниудадашиголоходньюучсаадболжчаддаггүйбилээ. Тэрбүүхэлдэлхийертөнцийнамьдэрдэнэ болсоноймодчтэднийэсрэгзогсожчадаагүйюм.Гэвчнэгэнхүрээлэнбуйорчныгхамгаалагчийначаардэлхийнийтээртомоохон корпорацуудтай тэмцэжчаднагэдгээойлгосонбайна. ХадгалахBaterdene2022-08-09,10:42ЦАГҮЕ3920ЭмнэлгийндүрслэлийнтехнологидахьхиймэлоюуныоролцооОрчинцагт хиймэлоюунухаанэмнэлзүйнсалбартхүчтүрэноржирсэн.Эрдэмтэд,эмчнаролонтөрлийнхиймэлоюунухааныгөвчнийгоношлох,анагаах,жоролгохзэрэгтөрөлбүрээрашиглажбайна.Энэхэрээртехнологидооанхаарч,хөрөнгөоруулалтхийсээрбайгаабөгөөдсаяханхийгдсэнзахзээлийнсудалгаанаасүзэхэдзөвхөнэмнэлгийндүрслэлийнтехнологидхиймэлоюуныгашиглахынтулд2026онгэхэд264 тэрбумам.долларзарцуулдагболногэх тооцоогарсанбайна.ХадгалахBaterdene2022-08-09,10:34ШИНЭТЕХНОЛОГИ1990СурталчилгааToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video УсУухЦаг-Хужиртбайгалийнэрдэстус.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); ToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video ГОЛОМТ2022.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); $(function(){varduration=parseInt("51")||3;varbanner_swiper_2=newSwiper('#banner-swiper-2.swiper-container',{pination:{clickable:true,el:'#banner-swiper-2.swiper-pination',},speed:1000,autoplay:{delay:1000*duration,},autoplayDisableOnInteraction:false,slidesPerView:'auto',visibilityFullFit:true,autoResize:false,});});Хоёрхонширхэггадилынтусламжтайангижирчболох7асуудалӨнөөдрөөсэхлээд7хоногийнтуршидөдөртхоёр гадилидэхтуршилтыгөөрдээрээтуршижүзэхийгтандзөвлөжбайна.Жишээлбэлөглөөнийцайнаасөмнөнэггадилидэжболохюм.Иймтуршилтхийхийнучирнь...ХадгалахBaterdene2022-08-09,09:06ТАНИНМЭДЭХҮЙ3250Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр08.09Табүхэндээдэлхийнөнцөгбуланбүрийнхалуунүйлявдлыгтоймлон"Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр"булангаараахүргэжбайна."Казахстаныбүрэнэрхтбайдалдэргэлзэжбайна"гэжОХУ-ынЕрөнхийлөгчасанДмитрийМедведевхэлэв,Солонгосбэлэнгоймонгийнэкспорттүүхэндбайгаагүйгээрөслөө,ИлонМаск:18сарынхугацаандэдийнзасагбагаханхэмжээндуналтадорохбайх зэрэгмэдээллүүдээстүүвэрлэнбэлтгэлээ.ХадгалахBaterdene2022-08-09,08:54ЦАГҮЕ6230“Цусныдаралтихсэлтийнэсрэгаян-2022”-ддөрвөнаймгийн7777иргэнхамрагдлааНэкстГруппISO:2015олонулсынстандарт,Нийгмийнхариуцлагынхүрээндхаягдалбатарейныхортаюулыголоннийтэдтаниулах,буруудадалхандлагыгөөрчлөх,зөвхэрэглээгтаниулахзорилгоорУлаанбаатархотынбүхсалбардэлгүүрүүдболонагуулах,оффисынүйлчилгээнийхэсэгт“Хэрэглэсэнбатарейхаяхсав”-ыгбайршууланажиллажбайна. ХадгалахBaterdene2022-08-08,17:21МАРКЕТИНГ4810НэкстийнбүхсалбардэлгүүрүүдээрбатарейныхаягдлыгхүлээнавчбайнаНэкстГруппISO:2015олонулсынстандарт,Нийгмийнхариуцлагынхүрээндхаягдалбатарейныхортаюулыголоннийтэдтаниулах,буруудадалхандлагыгөөрчлөх,зөвхэрэглээгтаниулахзорилгоорУлаанбаатархотынбүхсалбардэлгүүрүүдболонагуулах,оффисынүйлчилгээнийхэсэгт“Хэрэглэсэнбатарейхаяхсав”-ыгбайршууланажиллажбайна. ХадгалахBaterdene2022-08-08,17:05МАРКЕТИНГ4390СурталчилгааToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video ГОЛОМТ2022.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); ToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video УсУухЦаг-Хужиртбайгалийнэрдэстус.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); $(function(){varduration=parseInt("51")||3;varbanner_swiper_2=newSwiper('#banner-swiper-2.swiper-container',{pination:{clickable:true,el:'#banner-swiper-2.swiper-pination',},speed:1000,autoplay:{delay:1000*duration,},autoplayDisableOnInteraction:false,slidesPerView:'auto',visibilityFullFit:true,autoResize:false,});});ТендерийнурилгаХадгалахBaterdene2022-08-08,12:12МАРКЕТИНГ6570Дэлхийгээсолдсонхамгийнтомалмаазыгхуваасаннь1905оны1-рсардТрансвааль(одоогийнӨмнөдАфрик)дахьуурхайгаас3106каратын621граммжинтэйхамгийнтомалмаз"Африкийнод"олджээ.ТрансваальньтухайнүедээИхБританийнколониулсбайсанучраас тухайнүеийнЕрөнхийсайд энэхүүолдворыгИхБританийнхаанVIIЭдуардбэлэглэхээршийдсэнбайна.Чулуугхамгаалахынтулдурьдөмнөхэзээчбайгаагүйхачирхалтай аргахэмжээавсанбайдаг. ХадгалахBaterdene2022-08-08,11:26СААКБАРИМТ1,1661АНУ-ыннэгэнсургуульсахилгагүйтсэнхүүхдүүдийгшийтгэхийнорондбясалгалхийлгэдэгболжээСониучзандаахөтлөгдөххүүхдүүдбарагмөнхийнидэвхтэйхөдөлгөөнтэйбайдаг учирсахилгагүйтэхгүйөдөргэжүгүй.Үүнээсээболжтомчуудынхэлсэнзааснаасзөрсөн,зөрүүдэлсэнгэхшалтгаанаарэцэгэх,багшнараасаа"банга"хүртэхньолон.Ихэнххүмүүсхүүхдийндэггүйзангтомоожуулждарахынтулдзагнаж,шийтгэхаргахэмжээавдагчорчинцагийнсэтгэлсудлаачидэнэаргаархүүхдийгхүмүүжүүлэхтохиромжгүйгэжанхааруулахболсонбилээ.ТэгвэлАНУ-ын Роберт Колман сургуульсурагчидтаймашөвөрмөцаргааражиллажэхэлсэнньгайхалтайүрдүнүзүүлсэнбайна.ХадгалахBaterdene2022-08-08,11:08СААКБОЛОВСРОЛ4741Биднийөдөртутамхэрэглэдэгзүйлсийгхийхэдхэрихтүүхийэдзарцуулдагвэ?Биднийөдөртутамхэрэглэдэгбүхбүтээгдэхүүн,биднийуудагкофе,өмсдөгжинсэнөмд,товшдогутасгээдбүгдямарнэгтүүхийэдээрбүтсэнбайдаг.Гэхдээбидягхэриххэмжээнийтүүхийэдхэрэглэжбайжтэдгээрийгбүтээдгийгмэддэггүйбилээ.Энэүүднээстабүхэндтэрталаармэдээлэлхүргэхээрбэлтгэлээ. ХадгалахBaterdene2022-08-08,10:47ТАНИНМЭДЭХҮЙ7531өмнөхдараах12345678910...facebook.com/caakwebtwitter.com/caaktwtСурталчилгааToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video УсУухЦаг-Хужиртбайгалийнэрдэстус.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-contrCaak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!ol{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); ToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video ГОЛОМТ2022.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); $(function(){varduration=parseInt("51")||3;varbanner_swiper_2=newSwiper('#banner-swiper-2.swiper-container',{pination:{clickable:true,el:'#banner-swiper-2.swiper-pination',},speed:1000,autoplay:{delay:1000*duration,},autoplayDisableOnInteraction:false,slidesPerView:'auto',visibilityFullFit:true,autoResize:false,});});7Өнгөрсөнхоногийншилдгүүд1Өөртньсаналтавьсанбүхзалуутайболзоондявсанбүсгүйдюутохиолдсонбэ?3,5792Элдэвзураг(70фото)№7723,1243ҮзэсгэлэнтДианагүнжнасбарахынхааөмнөюугэжхэлсэнбэ?2,0004Алдарт"ФоррестГамп"кинохэрхэнбүтсэнталаарсонирхолтойбаримтууд-кино1,9865ӨвөрМонголжаалуудын"хоёрертөнц"-ГэрэлзурагчинАИнийфототөсөл1,9356Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр08.061,8287"Сийрэгтолгой"-тойхүмүүсийнхийсэнсонирхолтойзүйлс1,7478ФранцынномернэгардындайсанЖакМеринытүүх1,7399Биднийөдөртутамхийдэг"тэнэг"зүйлс1,72510НэглихТайванийталдорсонхүмүүсболчихсонуу?Түүхээнэгсөхье!1,64911Хамгийнтүгээмэл9зүүдтанысэтгэлзүйнталаарюугөгүүлдэгвэ?1,59312Хоорондооердөө4кмзайтайч23цагийнзөрүүтэйхоёрарал1,52413Бичнүүдяагаадасариххүчтэйбайдагвэ?1,41714Хүмүүсийнөөрдээрээхийжбайсанхамгийналдартай9туршилт1,40515Удаанхугацаанытуршүнэрээхадгалдагтансагсүрчигүүд1,352162000-аадоныүедохидбүсгүйчүүдийнсэтгэлийгбулаасанжүжигчидхэрхэнөөрчлөгдсөнбол?1,33617Жилийнямарүедхамгийниххүүхдүүдтөрдөгболохыгтогтоожээ1,31818Цэвэршүүлсэнургамлынтосяагаадаюултайбайдагвэ?1,31719Машинаасөөрийгөөхордуулалгүйгээрбензинаваххялбарарга1,28420Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр08.041,26821Дэлхийгээсолдсонхамгийнтомалмаазыгхуваасаннь1,16522Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр08.031,15223"АфрикийнядуусынхорооллоосХарвардынширээрүү..."-Камерунзалуугийнбахархамтүүх1,12524ЗөвхөнохинхүүхэдтөрдөгПольшийннэгэнтосгон1,10025Батганы6төрөлбатэдгээрийнгарахшалтгаан1,08126Индүүнээсяагаадусгоождогвэ?1,07627Хэзээшүршүүртороходтохиромжтойвэ?1,07028Дэлхийнмэдээгцөөнүгээр08.051,01729Бидниймэдэхзүйлсанхямархарагддагбайсанбэ?98430Бөгтөртэгшилж,гуалигхүзүүтэйболоходтуслахэнгийндасгалууд979СаналболгохУрCaak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!днасгэжбайдагболохыгбатлахбодиттүүхүүд28,864Төрснийдараахжинхасахдасгалууд3,844Эмэгтэйчүүдийгтахиншүтдэгомгийнхон33,218БидИталичуудаасюусурчболохвэ?23,770Нүүршилжүүлэнсуулгаххагалгааныхамгийнгайхалтайүрдүн21,554Кремдээрбайдагтэмдэглэгээнүүдямаручиртайвэ?55,285СурталчилгааToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video УсУухЦаг-Хужиртбайгалийнэрдэстус.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); ToviewthisvideopleaseenableJaScript,andconsiderupgradingtoawebbrowserthatsupportsHTML5video ГОЛОМТ2022.caak-custom-skin.vjs-fullscreen-control{display:none;} $(document).ready(function(){$(".video-js").each(function(index){ try{videojs($(this).attr('id'),{"controls":true,"autoplay":false,"preload":"auto","muted":true,"loop":true});}catch(e){console.log(e);} try{document.getElementById($(this).attr('id')).muted=true;}catch(e){} try{document.getElementById($(this).attr('id')).play();}catch(e){}}); }); $(function(){varduration=parseInt("51")||3;varbanner_swiper_2=newSwiper('#banner-swiper-2.swiper-container',{pination:{clickable:true,el:'#banner-swiper-2.swiper-pination',},speed:1000,autoplay:{delay:1000*duration,},autoplayDisableOnInteraction:false,slidesPerView:'auto',visibilityFullFit:true,autoResize:false,});});СаналболгохГэмтхэргийноронзайболсонНью-ЙоркийнметроШвейцарынгэрэлзурагчнынүдээр...(Фототөсөл)18,158Үсээхэрхэнгялалзсан,эрүүлболгохвэ?26,113СААКМАШИНӨнөөдрийнонцлохтөрөлМашинаасөөрийгөөхордуулалгүйгээрбензинаваххялбараргаТүүхэндүйлдвэрлэгдэжбайсанхамгийнгажэтгээдмашинуудХуучинмашинаваадхамгийнтүрүүндхийхзүйлсЦоошинэмашиныг11жилийнтуршзогсоолдээрорхиволюуболохвэ?Одоочүнэцэнээалдаагүйхуучны5автомашинСаналасуулгаНийт:25Тасошиалсүлжээндбусадтайямармэдээлэлхуваалцахыгхүсдэгвэ?(2663хүнсаналѳгсѳн)Танинмэдэхүй,шинжлэхухаанымэдээлэлХөгжилтэйзураг,бичлэг,memeХобби,сонирхолтойгоохолбоотойконтентӨөрийнүзэлбодол,түүнийгилтгэхконтентӨдөртутмынсонинхачинзүйлс,тэдгээрийнзурагЖаргалтай,дурсамжтаймөч,тэрүеийнзургуудХийжбүтээсэнзүйлс,өөрийнтүүхӨөрийнгоёзургуудТанинмэдэхүй,шинжлэхухаанымэдээлэл40.33%Хөгжилтэйзураг,бичлэг,meme23.06%Хобби,сонирхолтойгоохолбоотойконтент10.55%Өөрийнүзэлбодол,түүнийгилтгэхконтент7.62%Өдөртутмынсонинхачинзүйлс,тэдгээрийнзураг6.95%Жаргалтай,дурсамжтаймөч,тэрүеийнзургууд5.33%Хийжбүтээсэнзүйлс,өөрийнтүүх3.94%Өөрийнгоёзургууд2.22%БусадсаналасуулгаЭнэзунтаМонголорныхоохаагуур,альчиглэлдаялахыгхүсчбайнавэ?Таэдгээр"суперхүч"-үүдээсалийгньсонгохвэ?Үзэхюмихтэй,хамгийнсайханбайгальтайаймагтаныбодлоор?Танэгжилийнхугацаандхуримтлуулсанмөнгөөюундзарцуулахвэ?$(document).ready(function(){$('form#poll_form').submit(function(e){e.preventDefault();$.ajax({url:"/ca/submit/",type:'POST',data:$('#poll_form').serializeArray(),}).done(function(data){console.log(data);if(data==='exists'){$('.response_text').text("Уучлаарайтасаналөгсөнбайна");}else{$('#poll_result').html(data);varvote_count=$('#vote_count').text();$('#vote_count').text(parseInt(vote_count)+1);$('#poll_form').remove();}}).fail(function(jqXHR,textStatus,errorThrown){console.log('fail')});});});БиднийтухайҮйлчилгээнийнөхцөлНууцлалынбаталгааСурталчилгаабайршуулахХолбообарихШинэмэдээТоп100МонголРадиоТелевизFacebookTwitterБүхэрххуулиархамгаалагдсан©CaakХолдингХХК2006-2022FacebookTwittervarIS_USER_AUTHENTICATED=false;$('.brand-new-banner-fixed.close-btn').click(function(e){e.preventDefault()$(".brand-new-banner-fixed").fadeOut();});$(window).scroll(function(){varoffset=$(".brand-new-banner-pos").offset();varwindowHeight=$(window).height();if(offset&&$(window).scrollTop()>=offset.top){$(".brand-new-banner-fixed").addClass("active");}else{$(".brand-new-banner-fixed").removeClass("active");}});$('.md-overlay,.close-btn').click(function(){$('.md-modal').removeClass('md-show');})$('.brand-new-banner-fixed.circle').click(function(){$('.brand-new-modal').addClass('md-show');})

Сайт:Caak.mn | Бусдаас өөр мэдрэмж!Отчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт