Төрийн банк

  • 2022-01-06Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Төрийн банк
  • Адрес веб-сайта:www.statebank.mn
  • IP-адрес сервера:202.131.248.186
  • Описание сайта:

доменное имя:www.statebank.mnОценка

о 500~20000

доменное имя:www.statebank.mnпоток

177

доменное имя:www.statebank.mnХорошо или плохо

Взлеты и падения. тяготы жестокие

интернет сайт:Төрийн банкВес

3

интернет сайт:Төрийн банкIP

202.131.248.186

интернет сайт:Төрийн банксодержание

ТөрийнбанкИргэдБайгууллагаmenusearch СугалаашалгахБүтээгдэхүүнБиднийтухайГялсбанкХолбоосИргэдБайгууллагаЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурХаншийнмэдээХаламжийнмэдээОнлайнтуслахСаналхүсэлтХаягбайршилБиднийтухайTwitterFacebookYoutubeEnglishЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурХаншийнмэдээХаламжийнмэдээОнлайнтуслахСаналхүсэлтХаягбайршилTwitterFacebookYoutubeДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүйДэлгэрэнгүй НэвтрэхГарынавлага Нууцүгсэргээх ГялсбанкныхэрэглэгчболохНэвтрэхШинэхэрэглэгчболохНууцүгсэргээхТусламж ХарилцахдансТөрийнбанкныхарилцахдансонлайнсистемээртөлбөртооцоогтүргэн,шуурхай,найдвартайгүйцэтгэхдавууталтай.ХарилцахдансныүйлчилгээгMNT,USD,EUR,RUB,CHF,CNY,JPY,GBP,KRW,CADзэрэгвалютаарнээлгэхболомжтой. ХадгаламжБидтандхамгийнуянхатаннөхцөлтэй,өргөнсонголт,өндөрхүүтэйхадгаламжийнүйлчилгээгсаналболгожбайна.Таныөдөртутмынхэрэгцээнээсилүүгаргажхадгалуулсанмөнгөтаньнайдвартай,аюулгүйгазартхадгалагдаж,өндөрашигөгөхболно. ЗээлХарилцагчдынхааэрэлтхэрэгцээ,санхүүгийнболомжиндтулгуурласанхамгийнуянхатаннөхцөлтэйзээлийнүйлчилгээгхарилцагчиддаасаналболгожбайна. ЦахимбанкТабанкнысалбар,нэгждээрирэлгүйгээрМонголоосболонгадныальчулсаасОНЛАЙНААРХҮСЭЛТЭЭИЛГЭЭЖхадгаламжийнданснээх,картаазахиалах,цахимүйлчилгээндбүртгүүлжөөрийндансааудирдахболомжтойболлоо. ОнлайнүйлчилгээТабанкнысалбар,нэгждээрирэлгүйгээрМонголоосболонгадныальчулсаасОНЛАЙНААРХҮСЭЛТЭЭИЛГЭЭЖхадгаламжийнданснээх,картаазахиалах,цахимүйлчилгээндбүртгүүлжөөрийндансааудирдахболомжтойболлоо. ХэрэглээнийтөлбөрТахэрэглээнийтөлбөрболохЦахилгаан,Контор,СӨХ,Кабель,СууринутасболонИнтернэтийнтөлбөрөөорчинүеийндэвшилтэттехнологийгашигланбанкиндирэлгүйгээрИЛҮҮХУРДАН,ИЛҮҮХЯЛБАРаргаархэрэглээнийтөлбөрөөҮНЭГҮЙтөлөхболомжуудыгсаналболгожбайна. ДаатгалТөрийнбанкньБанкнытухайхуульболонДаатгалынмэргэжлийноролцогчийнтухайхуулийнхүрээндСанхүүгийнзохицуулаххорооны2013.09.18-ныөдрийн296тооттогтоолоор“ДААТГАЛЫНЗУУЧЛАЛ”-ынүйлажиллагааэрхлэхтусгайзөвшөөрөлавчДаатгалынзуучлалынүйлажиллагаагааявуулжбайна. КартХарилцагчтаХАМГИЙНТААТАЙХҮҮШИМТГЭЛИЙННӨХЦӨЛтэйТөрийнбанкнытөлбөрийнкартыгсонгоорой. ГадаадгуйвуулгаМанайбанкньхарилцагчдынгадаадгуйвуулга,банкхоорондынгадаадтөлбөртооцоо,аккредитив,түүнтэйхолбоотойнэмэлтөөрчлөлтийгцагтухайдньтүргэншуурхайдамжууланажиллажбайна. БНСУдахьтөрийнбанкнытөлөөлөгчийнгазарТөрийнбанкньБНСУ-дажиллажамьдарчбайгааиргэд,харилцагчтабүхэндээойртожажиллахзорилгоорБНСУ-дТөлөөлөгчийнгазрыгажиллуулжбайна. БусадБидТандашиглахадхялбар,өргөнсонголтбүхийдараахбүтээгдэхүүнүйлчилгээгсаналболгожбайна. Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй МэдээмэдээлэлГялсбанкурамшуулалтаяныхоёрдахьIphone13-ынэзэнтодорлооСОЛОНГОСТБАЙГААМОНГОЛЧУУДТӨРИЙНБАНКНААРДАМЖУУЛАНОРОНСУУЦТАЙБОЛОХБОЛОМЖТОЙ“Эрүүлиргэн”хугацаатайхадгаламжТӨРИЙНБАНК“ДЭЛХИЙНЖИЖИГ,ДУНДҮЙЛДВЭРИЙНӨДӨР-2022”НЭГДЛЭЭГялсбанкаарцаг,зардлаахэмнээдiPhone13утасныэзэнболоорой“Мөрөөдлөөхадгалъя”хадгаламжийнаяныСуперурамшууллынэзэдтодорлоо“Мөрөөдлөөхадгалъя”хадгаламжийнаяныСүперурамшууллынэзэдөнөөдөртодорноГялсбанкурамшуулалтаяныэхнийIphone13утасныэзэнтодорлоо“Мөрөөдлөөхадгалъя-2”хадгаламжийнаяны6дахь14хоногийнурамТөрийн банкшууллынэзэдтодорлооТӨРИЙНБАНК“ТОП-100АЖАХУЙННЭГЖ”-НАЙМДУГААРБАЙРТШАЛГАРЛААСанхүүгийнболовсролКАРТУНШИГЧМАШИН“ЦАХИМААРЗОЛГОЁ”ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАИ-БИЛЛИНГҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАГЯЛСБАНКҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙВЭБСУВГИЙНГАРЫНАВЛАГАГЯЛСБАНКҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙНЭГДСЭНГАРЫНАВЛАГАQPAYҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГАРЫНАВЛАГАUSD3172₮3198₮EUR3215₮3324₮CNY467.50₮478.90₮JPY23.29₮24.10₮RUB34.92₮74.16₮GBP3800₮3925₮KRW2.37₮2.53₮XAU₮0₮X1859.27₮0₮ОнцлохүйлчилгээДэлгэрэнгүйЗээлийнтооцоолуурХадгаламжийнтооцоолуурЗээлавахогноо:Зээлийнхэмжээ:Зээлийнхүү(жил):Зээлийнхугацаа:-Зээлийнсарынтөлбөр-ТөлбөлзохихнийтхэмжээТөрөл:--Энгийнтооцоолуур--ИргэдийнхугацаатайхадгаламжХүүгээрарвижиххадгаламжХүүхдийнхадгаламжМалчныхадгаламжЭхлэххугацаа:Данснээхмөнгөндүн:Хүү:Валют:ТөгрөгАм.ДолларЁвроЮаньВалют:ТөгрөгАм.ДолларХугацаа:Сардхийхмөнгөндүн:Хүүолгохнөхцөл:ХүүгсарбүрбусаддансандолгоноХүүгсарбүрүндсэндансандолгоно-Таныхуримтлуулахмөнгө-Цуглуулаххүүдангаараа-Нийтмөнгөндүн АюулгүйбайдалЗөвлөгөө,мэдээлэл ТендерСонгоншалгаруулалтынүйлажиллагаа,зарууд ШилэндансШилэндансныдэлгэрэнгүймэдээлэл АжлынбайрЗарлагдсаннээлттэйажлынбайр КОМПЛАЕНСКомплаенсийнмэдээлэлЦахимбанкГялсбанкQPAYүйлчилгээМессежмэдээХувийндугаарүйлчилгээЦахимтөгрөгХарилцаххадгаламжИргэдийнхугацаатайхадгаламжИргэдийнхугацаагүйхадгаламжТүгээмэласуултуудЗээлийнүйлчилгээМалчнызээлХэрэглээнийзээлОронсууцнызээлГадаадтөлбөртооцооКорреспондентбанкSwiftгадаадгуйвуулгаКонтактмөнгөнгуйвуулгаВестернюнионКартынүйлчилгээОнлайнкартзахиалгаДебиткартКредиткартАТМ-ынүйлчилгээБусадүйлчилгээДаатгалынзуучлалынүйлчилгээЭскроубуюудундындансныүйлчилгээБНСУ-дүйлчилгээГялсбанкУхаалаггарутасболонтаблетандзориулсан‘GyalsBank’аппликейшнньинтернэтийнсүлжээбүхийхаанаасчбанкныүйлчилгээгавахболомжийгбүрдүүлдэг.Дэлгэрэнгүй ТӨРИЙНБАНКЧингэлтэйдүүрэг,1-рхороо,багатойруу7/1 УТАС1800-1881 Сайнбайнауу?Тандюугаартуслахвэ?©2009-2022ТөрийнбанкХХК $(function(){$("#start-date-se").datepicker();}); $(function(){$("#start-date-loan").datepicker({dateFormat:"yy/mm/dd",});});$(document).ready(function(){$('#ui-datepicker-div').hide();Төрийн банк});$("#complianceregform").validate({rules:{mТөрийн банкesse:{required:true},backinfo:{required:true}},messes:{messe:{required:"Дээрхталбарыгтазаавалсонгоноуу!"},backinfo:{required:"Дээрхталбарыгтазаавалсонгоноуу!"}}});

Сайт:Төрийн банкОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт