AXAR.AZ Operativ xəbər portalı

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
AXAR.AZ Operativ xəbər portalı
  • Адрес веб-сайта:axar.az
  • IP-адрес сервера:104.21.3.153
  • Описание сайта:

доменное имя:axar.azОценка

о 5000~500000

доменное имя:axar.azпоток

464

доменное имя:axar.azХорошо или плохо

Удачи. Может иметь большой успех Джи

интернет сайт:AXAR.AZ Operativ xəbər portalıВес

1

интернет сайт:AXAR.AZ Operativ xəbər portalıIP

104.21.3.153

интернет сайт:AXAR.AZ Operativ xəbər portalıсодержание

AXAR.AZOperativxəbərportalıvarbSuppressScroll=false;varretval=[];$('.col-md-3').each(function(){retval.push($(this).attr('id'));});$(document).ready(function(){functionlast_msg_funtion(){varID=$(".col-md-3:last").attr("id");varcategory_id=0;vart_id=0;varquery="";//window.location=ID;$('div#last_msg_loader').html('Digərxəbərləryüklənir');$.post("/news_ajax.php?action=get&last_news_id="+ID+"&category_id="+category_id+"&t_id="+t_id+"&query="+query,function(data){if(data!=""){window.bSuppressScroll=false;$(".col-md-3:last").after(data);//data.empty();}$('div#last_msg_loader').empty();});}$(window).scroll(function(){if($(window).scrollTop()>=($(document).height()-$(window).height()-100)&&window.bSuppressScroll==false){last_msg_funtion();window.bSuppressScroll=true;}});});$(document).ready(function(){$('#myCarousel').carousel({interval:5000,pause:"false",wrap:true})});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-5-1');.carousel-innerimg{width:100%;height:auto;}.carousel-indicators{bottom:0px;display:none;}.carousel-captionp{font-size:19px;font-weight:bold;background-color:rgba(51,51,51,0.71);padding:5px;}.carousel-caption{bottom:-25px;}body{/*background-color:#;*/background-color:#f1f1f1;background-color:#fff;/*background:#;*/background-repeat:repeat;font-size:16px;}.newsContent{height:105px;padding:15px20px5px20px;overflow:hidden;border:1pxsolid#dddddd;border-width:01px;line-height:1.5;border:0pxsolidred;}.newsContent.title{margin-bottom:5px;margin-top:-4px;color:#F;line-height:1.25;font-family:'PTSans',sans-serif;font-size:24px;font-weight:bold;}.newsContentp{color:#;line-height:1.4;font-size:15px;}.col-md-3.date{margin-bottom:0px;height:30px;background-color:#fff;line-height:30px;color:#;font-weight:bold;font-family:"PTSans","OpenSans","HelveticaNeue",sans-serif;padding:0px20px0px20px;}.col-md-3:hover{box-shadow:03px9px1px#B9B9B9;}.nbar-inverse{background-color:#8E0000;border-color:#8E0000;}.nbar-inverse.nbar-toggle{border-color:#}.container>.nbar-header,.container-fluid>.nbar-header,.container>.nbar-collapse,.container-fluid>.nbar-collapse{margin-right:0px;margin-left:-5px;}.breadcrumb{margin-bottom:12px;}.nbar-brand{padding:12px15px;}h1{margin-bottom:5px;margin-top:-4px;color:#F;line-height:1.25;font-family:'PTSans',sans-serif;font-size:28px;font-weight:bold;}iframe{width:100%}p{/*margin:001px;*/}.btn-share-whatsapp{border:1pxsolidrgba(0,0,0,.1);display:inline-block!important;position:relative;font-family:Arial,sans-serif;letter-spacing:.4px;cursor:pointer;font-weight:400;font-size:18px;text-transform:none;color:#fff;border-radius:2px;background-color:#5cbe4a;line-height:1.2;text-decoration:none;text-align:left;width:100%;padding:13px0;margin:0auto;text-align:center;}.nbar-inverse{background-color:#8E0000;border-color:#;}.nbar-inverse.nbar-toggle{border-color:#}.container>.nbar-header,.container-fluid>.nbar-header,.container>.nbar-collapse,.container-fluid>.nbar-collapse{margin-right:0px;margin-left:-5px;}.breadcrumb{margin-bottom:12px;}.nbar-brand{padding:12px15px;}@media(max-width:320px){body{background-color:#fff;}.container{width:97%;mAXAR.AZ Operativ xəbər portalıargin:0auto;}.col-md-3{width:100%;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border:1pxsolid#eaeaea;margin-left:0px;box-shadow:00px0px0px#ccc;}.carousel-inner{margin-bottom:20px;}.col-md-3.imeimg{width:100%!important;height:184px;}}@media(min-width:321px)and(max-width:410px){body{background-color:#fff;}.col-md-3.newsContent{max-height:105px;padding:15px20px25px20px;overflow:hidden;border:1pxsolid#dddddd;border-width:01px;line-height:1.5;border:0pxsolidred;}.container{width:96%;margin:0auto;}.col-md-3{width:100%;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border-bottom:1pxdotted#ccc;padding-bottom:10px;margin-left:0px;box-shadow:00px0px0px#ccc;}.col-md-3.imeimg{width:100%!important;height:214px;}.carousel-inner{margin-bottom:25px;}.carousel-inner.itemimg{width:100%;height:222px;}.carousel-inner>.item>a>img{width:100%;height:214px;}}@media(min-width:411px)and(max-width:480px){body{background-color:#fff;}.container{width:400px;margin:0auto;}.col-md-3{max-width:400px;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border-bottom:1pxdotted#ccc;padding-bottom:10px;margin-left:0px;box-shadow:00px0px0px#ccc;}.col-md-3.imeimg{/*width:400px;*/height:237px;}.carousel-inner{margin-bottom:25px;margin-top:1px;}.carousel-inner.itemimg{width:400px;height:237px;}.carousel-inner>.item>a>img{width:400px;height:237px;}}@media(min-width:481px)and(max-width:768px){body{background-color:#fff;}.container{width:450px;margin:0auto;}.col-md-3{width:450px;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border-bottom:1pxdotted#ccc;padding-bottom:10px;margin-left:0px;box-shadow:00px0px0px#ccc;}.col-md-3.imeimg{width:450px;height:260px;}.carousel-inner{margin-bottom:25px;margin-top:1px;}.carousel-inner.itemimg{width:100%;height:auto;}.carousel-inner>.item>a>img{width:100%;height:auto;}}@media(min-width:768px)and(max-width:992px){body{background-color:#fff;}.container{width:730px;margin:0auto;border:0pxsolidred;}.col-md-3{width:270px;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border-bottom:1pxdotted#ccc;padding-bottom:10px;box-shadow:0000#ccc;margin-left:30px;}.col-md-3.imeimg{width:270px;height:170px;}.carousel-inner{/*display:none;*/}.container{width:940px;margin:0auto;}.rowx{margin-left:-18px;}.tekst{width:100%;background-color:#fff;padding:10px;}.ioimg{width:100%;height:auto;}img{clear:both;width:34%;height:auto;}}@media(min-width:768px)and(max-width:959px){.container{width:620px;margin:0auto;}.rowx{margin-left:-18px;margin-top:150px;}.ioimg{width:100%;height:auto;}.tekst{width:96%;background-color:#fff;padding:10px;}img{clear:both;width:34%;height:auto;/*padding:0px10px5px0px;*/}}@media(max-width:768px)and(min-width:640px){.ioimg{width:100%;height:auto;}.tekst{width:100%;background-color:#fff;clear:both;}img{clear:both;width:100%;height:auto;}}@media(max-width:767px){.tekst{width:100%;background-color:#fff;clear:both;}.containerIN{width:95%;margin:0aAXAR.AZ Operativ xəbər portalıuto;}.ioimg{width:100%;height:auto;}img{clear:both;width:100%;/*padding-bottom:10px;*/}}@media(min-width:992px)and(max-width:1800px){body{background-color:#fff;}.container{width:950px;margin:0auto;border:0pxsolidred;}.carousel-inner{/*display:none;*/}}@media(min-width:992px){.tekst{width:100%;background-color:#fff;padding:10px;}.ioimg{width:100%;height:auto;}img.title_img{clear:both;width:34%;height:auto;/*padding:0px10px5px0px;*/}.imeimg{width:296px;height:184px;}#myCarousel{margin-left:2%;margin-bottom:10px;width:97%;}.rowx{/*margin-left:-30px;*/margin-top:100px!important;}.col-md-3{width:296px;float:left;background-color:#fff;margin-bottom:20px;border-bottom:1pxdotted#ccc;padding-bottom:10px;/*margin-left:0px;*/box-shadow:00px0px0px#ccc;margin-left:18px;}.col-md-3.imeimg{/*width:296px;*/height:184px;}}window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){vart=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){vari;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=!0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})};digitalks.config({script_id:"9997a5b1-9bd9-45fe-aeca-d4199e682fcd",pe_url:location.href,referrer:document.referrer}).top-social{direction:ltr;padding-top:5px;text-align:center;height:44px;background-color:#fff;}.top-sociali,.top-socialai{color:#ffffff;font-size:24px;padding:06px;}.top-social.social{display:inline-block;}.top-social.social.facebooki{color:#3b5998;}.top-social.social.twitteri{color:#1da1f2;}.top-social.social.youtubei{color:#ff0000;}.top-social.social.instrami{color:#833ab4;}.top-social.social.telegrami{color:#0088cc;}.top-soAXAR.AZ Operativ xəbər portalıcial.social.searchi{color:#000;}.top-social.social.searchform{display:none;}.top-social.social.search.open-search-boxform{display:block;}.top-social.social.search.icon-right-open{position:absolute;left:-20px;top:2px;}.top-social.social.searchinput[type="text"]{width:230px;position:absolute;right:10px;display:none;-webkit-transition:all.5s;-moz-transition:all.5s;transition:all.5s;}Axar.az.nbar-brand{position:relative;padding-right:30px;}.icon{position:absolute;width:30px;top:9px;left:120px;}AZRUENآذAnasəhifəGündəmSiyasətPlanetToplumİqtisadiyyatKultSağlıqReportajReportajYazarlarMaqazinİdmantoFotoVideoTamversiyaRusiyadadahabiroliqarx“aradangötürüldü”BuazərbaycanlılardaölkəmizəqarşıoyunaqoşulubQarabağınkiməaidolduğubəllidir.Məgərbilmirsiniz?Azərbaycansərhəditəkbaşınademarkasiyaetdi-QauenFTXbunaqarşıçıxıb,Putinməcburetdi...Nikol44günlüksaşdanöncəki“ritorika”yaqayıdırPrezidentSofiyadamühümtədbirdə-FotoRusiyaMNtəsdiqlədi:UkraynaLimanıvə5məntəqəniələkeçirdiAzərbaycankritikandabizəköməketdi-LeyenİrandanTürkiyəyəqaznəqlidayandırılırRusrepermüharibəyəetirazolaraqözünüöldürdü-ŞokvideoPreviousNextQriqoryanindidəBrüsseləgedirPlanet20:29Türkiyəhərəkətəkeçdi:75minqüvvə,2mintexnika...Planet20:20Kadırov:Ukraynadayenitaktikayakeçdik,nəticəvarPlanet20:11Tehrandaetirazlar:hökumətqüvvələriatəşaçır-VideoPlanet20:02Rusiyadadahabiroliqarx“aradangötürüldü”Planet19:5310ildənsonrailk:İsraildənABiləbağlımühümaddım...Planet19:45"Şevrolet"traktorlatoqquşdu:yaralılarvarHadisə19:34Zelenskidən9ölkəyətəşəkkür...Planet19:25Mançesterderbisində9qolvurulduİdman19:14UkraynaRusiyanın900-dənçoxobyektiniözəlləşdirirPlanet19:03Stoltenberq:Bu,müharibəninmahiyyətinidəyişəcək!Planet18:52QHTrəhbərləriminatəhlükəsiiləbağlıbəyanatverdiToplum18:41ƏrdoğanƏkrəmİmamoğlunutənqidetdiPlanet18:30MirzoyanKlaarlasərhəddəkigərginliyimüzakirəetdiPlanet18:19ÇinTayvanistiqamətinə22təyyarəvə4gəmigöndərdiPlanet18:08MakronZelenskiilədanışdıPlanet17:59YermakTürkiyədəBayraqdarlarlagörüşdüPlanet17:50UkraynaordusudahabirkəndiazadetdiPlanet17:41PutinonlarıöznümayəndəsitəyinetdiPlanet17:32Ukraynayadaha16ədəd“Zuzana”sistemləriverilirPlanet17:23.bottom-ad{position:fixed;bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%);z-index:99;}.bottom-adimg{width:unset;}.bottom-ad.close-ad{position:absolute;top:0;right:0;color:#fff;font-weight:bold;cursor:pointer;}functionsetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}$(document).ready(function(){$('.close-ad').on('click',function(){setCookie('close_bottom_ad','closed',1);$('.bottom-ad').css({"display":"none"});});});functionchangeSize(elementToChange,newSize){varelement=document.getElementById(elementToChange);varsize=newSize+"%";element.style.fontSize=size;}$('.icon-search').on('click',function(){//$('.show-search-box').hide();if($(this).parents('.social.search').hasClass('open-search-box')){$('div.social.search>form').submit();}else{$(this).parents('.social.search').removeClass('close-search-box').addClass('open-search-box');$(this).parents('.social.search').find('input').show().focus();}});$('.icon-right-open').on('click',function(){$('.social.search').removeClass('open-search-box').addClass('close-search-box');$(this).find('input').hide();//$('.show-search-box').show();});$(document).ready(function(){$('.text-e').html(function(i,html){varchars=$.trim(html).split("");return''+chars.join('')+'';});})

Сайт:AXAR.AZ Operativ xəbər portalıОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт