Qaynarinfo.az

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Qaynarinfo.az
  • Адрес веб-сайта:qaynarinfo.az
  • IP-адрес сервера:104.21.48.217
  • Описание сайта:

доменное имя:qaynarinfo.azОценка

о 500~20000

доменное имя:qaynarinfo.azпоток

178

доменное имя:qaynarinfo.azХорошо или плохо

получить некоторые потерять некоторые. яркий удачи

интернет сайт:Qaynarinfo.azВес

2

интернет сайт:Qaynarinfo.azIP

104.21.48.217

интернет сайт:Qaynarinfo.azсодержание

Qaynarinfo.az(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){vart=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){vari;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=!0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})}digitalks.config({script_id:"de79b0c4-183b-483b-abef2bc18",pe_url:location.href,referrer:document.referrer})if('serviceWorker'innigator){nigator.serviceWorker.register('/service-worker.js').then(function(registration){},function(error){console.log('Serviceworkerregistrationfailed:',error);});}else{console.log('Serviceworkersarenotsupported.');}AnasəhifəBölmələr Siyasət Ölkə Ekonomiks Texnologiya İdman Sağlamlıq Sənət Maqazin Dünya Foto VideoRegionTürkiyəİranRusiyaGürcüstanErmənistanŞəhərlərBakıGəncəLənkəranNaxçıvanSumqayıtŞuşaHamısıKorporativƏməkdaşlıqtəklifiİstifadəçirazılaşmasıMəxfliksiyasətiŞərhqaydalarıDəstəkRedaksiyaŞurasıƏlaqəReklamHaqqımızdaBloqlarPress-relizlərMediaKodeksPozitivYalnızPozitivxəbərləroxumaqistəyirsiniz?Tıklayın!XəbərlentiŞərhlərProfilimBildirişlər0BalansAbunəmetoduReklamlarımŞərhlərimMəktublar0TənzimləmələrÇıxışXƏBƏRLENTİHamısıŞərhlərSeçilənisilinBuşərhisilməkistədiyinizdənəminsiniz?BağlaSilSeçilənisilinBuşərhisilməkistədiyinizdənəminsiniz?BağlaSilSeçilənisilinBuşərhisilməkistədiyinizdənəminsiniz?BağlaSilŞikayətetBuşərhişikayətetməkistədiyinizdənəminsiniz?UyğunsuzşərhTəsdiqləAnasəhifəBölmələr Siyasət Ölkə Ekonomiks Texnologiya İdman Sağlamlıq Sənət Maqazin Dünya Foto VideoRegionTürkiyəİranRusiyaGürcüstanErmənistanŞəhərlərBakıGəncəLənkəranNaxçıvanSumqayıtŞuşaHamısıKorporativƏməkdaşlıqtəklifiİstifadəçirazılaşmasıMəxfliksiyasətiŞərhqaydalarıDəstəkRedaksiyaŞurasıƏlaqəReklamHaqqımızdaBloqlarPress-relizlərMediaKodeksPozitivYalnızPozitivxəbərləroxumaqistəyirsiniz?Tıklayın!YazarlarAqşinYENİSEYDüşmənəsülhgöyrəçini,özümüzəsülhbayquşuAsifNərimanlıİrəvanıBakıyaqarşısilahlandırırlarAqşinYENİSEYAdı“insan”olanınadı“vətəndaş”olananifrətiAmalAbuşovQaranınDeByaziyəqürurvəqətiyyətnümayişetdirməsiHüseynbalaSəlimovİrandasiyasirejimmülayimləşəbilərmi?VahidQaziRusordusuhaqdamifinsonuSəbuhiHəsənovSevinməkistəyirəm,amma...AmalAbuşovMilliqalibgələndənədənyazmalıyıq?AqşinYENİSEYÇadra-müsəlmanınazadlıqbayraqlarırolunda Ölkə02.10.2022HərbiProkurorluqermənihərbçilərləbağlıyayılangörüntüləriaraşdırırÖlkə02.10.2022Xocənddəminapartladı:Xəsarətalanvar(YENİLƏNİB)Foto02.10.2022İcrabaşçısıdirektoruməktəbdətapmadı,Təhsilİdarəsinə şikayətetdi(FOTOLAR)Siyasət01.10.2022PrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatdıSiyasət01.10.2022PrezidentdövlətvəhökumətbaşçılarıüçünverilənrəsmilançdaiştiraketdiSiyasət01.10.2022İlhamƏliyevSofiyadaikiölkəninbaşnaziriiləgörüşdü(YENİLƏNİB/FOTO)Ölkə01.10.2022TərtərdəikinəfərminayadüşdüÖlkə01.10.2022AzərbaycandabugündənhərbixidmətənövbətiçağırışbaşladıSiyasət30.09.2022AzərbaycanvəBolqarıstanprezidentlərimətbuatabəyanatlarlaçıxışediblər(YENİLƏNİB/FOTOLAR)Dünya30.09.2022Moskva,İrəvanvəBakı“eksterritorialdəhliz”imüakirəedir?-AlekseyOverçukdanışırÖnəmliAbunəliMənəözəlBuölkədəkoronirusun8-cidalğasıbaşlayıbDünya02.10.2022FəxriyyəXələfovaParisdəbeynəlxalqmükafatalayiqgörüldü(FOTOLAR)Sənət02.10.2022OPEC+nefthasilatınıgündəlik1milyonbareldənçoxazaltmağıplanlaşdırırEkonomiks02.10.2022GünayMəmmədzadədənyenirekordİdman02.10.2022XarkovunxarabalığaçevrilənBayrakkəndi(FOTOLAR)Dünya02.10.2022DoqquzölkəninliderindənUkraynailəbağlıNATO-yaçağırışDünya02.10.2022Antalyada82ilinrekordistiliyiqeydəalındıDünya02.10.202225mininsanınarazısalan“VAZdairəsi”(VİDEO)Ölkə02.10.2022TeymurRəcəbov:"Rusiyakomandasıbeynəlxalqyarışlardaiştiraketməlidir"İdman02.10.2022TürkpolisiSuriyadaşəhidolduDünya02.10.2022HərbiProkurorluqermənihərbçilərləbağlıyayılangörüntüləriaraşdırırÖlkə02.10.2022Xocənddəminapartladı:Xəsarətalanvar(YENİLƏNİB)Ölkə02.10.2022SabahBakıdayağışyağacaqÖlkə02.10.2022TürkiyəOrdusundanPKK-yaağırzərbə(VİDEO)Dünya02.10.2022Ermənilər7və8yaşlıqardaşlarınecətələyəsalıb?-32ilöncəbaşverənlərVideo02.10.2022Uduzankomandanınazarkeşləridasaldı,174nəfəröldüDünya02.10.2022Polismaşındaqıcolmakeçirənqadınıbeləxilasetdi(VİDEO)Ölkə02.10.2022Zorlaərəverilənməktəbliqızdanışdı:Hərgecəağlayırdım...(VİDEO)Ölkə02.10.2022İcrabaşçısıdirektoruməktəbdətapmadı,Təhsilİdarəsinə şikayətetdi(FOTOLAR)Foto02.10.2022Azərbaycanlıaktrisaamerikalıkinorejissoraərəgetdi(FOTO/VİDEO)Maqazin02.10.2022DQaynarinfo.azahaçoxEldənizVəliyevmedianümayəndələrinəçırışetdi(VİDEO)VİDEOXəbərlentiVACİB18:48Buölkədəkoronirusun8-cidalğasıbaşlayıb18:17"Türk”adınıntürkdillitarixiqaynaqlardaqeydəalındığıilkkitabətəqdimolunacaq17:46FəxriyyəXələfovaParisdəbeynəlxalqmükafatalayiqgörüldü(FOTOLAR)17:16OPEC+nefthasilatınıgündəlik1milyonbareldənçoxazaltmağıplanlaşdırır17:00GünayMəmmədzadədənyenirekord16:34XarkovunxarabalığaçevrilənBayrakkəndi(FOTOLAR)16:05EldənizVəliyevmedianümayəndələrinəçırışetdi(VİDEO)15:43DoqquzölkəninliderindənUkraynailəbağlıNATO-yaçağırış15:25Antalyada82ilinrekordistiliyiqeydəalındı14:5625mininsanınarazısalan“VAZdairəsi”(VİDEO)HamısıRedaktordanMədəniyyətNazirliyiməhkəməyəverilir:Yarımmilyonmanatlıq“Qarınqulu”dasıPaşinyanınnövbətihiyləgərgedişi:Budanışıqlarprosesinəkölgəsalmaqcəhdidir(ŞƏRH)RusiyanınaddımlarıKiyeviNATO-yadahadayaxınlaşdırır(ŞƏRH)“Özünüzüeləvəziyyətəqoymayınki,sizəbaxıbgülsünlər”-ƏməkdarartistHamısıTərəfdaşlarBakıdabinadakrantpartladı,görünnəbaşverdi-"Azərsu"danxəbəryoxdur(VİDEO)"Dünyaçempionatında11medalmümkündür"- RəşadRəsulluDerbidəböyükfaciə:174nəfərhəyatınıitirdiAzadəBalayevavəzifəsindənazadedildiSorğuSaytdahansımateriallarındahaçoxolmasınıistərdiniz?AraşdırmaKöşələr,müəllifyazılarıMüsahibələrReportajVideolayihələrÖzəlxəbərlərSƏSVERHaqqımızdaƏlaqəİstifadəçirazılaşmasıDəstəkReklamAbunəlik©2012-2022qaynarinfo.azMüəllifhüquqlarıqorunur.Məlumatdanistifadəetdikdəistinadmütləqdir.Məlumatinternetsəhifələrindəistifadəedildikdəmüvafiqkeçidinqoyulmasıtələbolunur.(function(d,s){d.getElementById("licnt0629").src="counter.yadro.ru/hit?t16.4;r"+escape(d.referrer)+((typeof(s)=="undefined")?"":";s"+s.width+"*"+s.height+"*"+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth))+";u"+escape(d.URL)+";h"+escape(d.title.substring(0,150))+";"+Math.random()})(document,screen)ReklametXəbəridahaçoxoxutdurmaqüçünvariantlardanbiriniseçəbilərsiniz:ManşetetSeçilmişetİrəliçəkDametManşetetXəbərseçilmişgünərzindəmanşetdəolacaq1gün/100AZN2gün/150AZN3gün/200AZNDametSeçilmişetBuxəbərbirneçəsaytdaxüsusipəncərədəgöstəriləcək.Statistikanışəxsikabinetinizdənizləyəbilərsiniz.2000Baxış/1gün/10AZN5000Baxış/2gün/20AZNBaxış/5gün/30AZNDametİrəliçəkXəbərinsaatınıirəliçəkin:1gün/10AZN3gün/20AZN5gün/30AZNDametÖdənişüsulunuseçinBankkartıBalansdan₼Bonus₼DametPozitivdünyadançıxPozitivdünyadançıxmaqistədiyinizdənəminsiniz?BağlaÇıxXəbərdarlıqDİQQƏT!Qaynarinfo.az-ınaçıqmateriallarınınolduğukimisurətiniçıxarmaq,digərsaytlarayerləşdirmək,yaymaqqadağandır.Qanunvericiliyəəsasənaçıqmateriallarınyalnız1/3hissəsindənistifadəetməkolar.Əkshaldaməsələməhkəməpredmetiolabilər!.a-catf{position:fixed;z-index:;bottom:0;width:100%;text-align:center;}.a-catf.a-catf-inner{position:relative;display:inline-block;vertical-align:top;max-width:100%;}.w-980x900{width:980px;height:90px;}.a-st{position:relative;}.catf-close{position:absolute;right:-10px;top:-10px;border-radius:1px;padding:2px;background-color:#f2f3f4;cursor:pointer;z-index:1000;}.catf-close:before{content:"";width:24px;height:24px;display:block;background-ime:url(/theme/frontend/qaynar/style/img/close.svg?v1);background-size:16px;background-repeat:no-repeat;background-position:center;}.a-text{position:absolute;width:100%;text-align:center;height:100px;line-height:36px;color:#fff;font-weight:bold;font-family:'FiraSans',Arial,Tahoma,sans-serif;font-size:30px;top:0;bottom:0;margin:auto;display:flex;justify-content:center;}functionclosecat(){varelem=document.getElementsByClassName("a-catf")[0];elem.parentNode.removeChild(elem);}varuser_id="0";varuser_verified="0";varcheckSubBlock="0"varcheckAdBlock="0"$('body').on('click','.icon_bookmark',function(){method='create';if($(this).hasClass("active")){method='delete';}article_id=$(this).attr('data-article-id');user_id="0"if(article_id!=0&&article_id!=undefined&&user_id!=0&&user_id!=undefined&&user_verified==1){$.ajax({type:"POST",data:{'article_id':$(this).attr('data-article-id'),'method':method,},url:'/_ajax?core[ajax]=true&core[call]=qaynar.bookmark',success:function(response){}});}});$('body').on('click','.icon_adv',function(){letarticle_id=$(this).attr('data-id');$("#ad_article_id").val(article_id);});$('body').on('click','.positive_button',function(){if(user_id==0){launch_toast("XOŞGÖRDÜK!Bufunksiyadanyalnızqeydiyyatlıistifadəçiləristifadəedəbilər.")$(".positive_button").prop('checked',false)return0;}elseif(user_verified==0){launch_toast("Bufunksiyadanistifadəüçünzəhmətolmazsa profil məlumatlarınızıdoldurun.")return0;}letpositive_type=0;if($(this).is(':checked')){positive_type=1$.ajax({url:"/_ajax?core[ajax]=true&core[call]=qaynar.setDefaultPositiveType",data:{'positive_type':positive_type},success:function(data){location.reload()}});}else{$(".positive_ready").fadeIn();letpositive_type=0;}})$(".positive_uncheck").click(function(e){e.preventDefault();$(".positive_button").attr("checked",false);$(".positive_ready").fadeOut();letpositive_type=0;$.ajax({url:"/_ajax?core[ajax]=true&core[call]=qaynar.setDefaultPositiveType",data:{'positive_type':positive_type},success:function(data){location.reload()}});});$(".post_stay").click(function(e){e.preventDefault();$(".positive_ready").fadeOut();$(".positive_button").prop("checked",true);});$(".positive_ready.close_modal").click(function(e){e.preventDefault();$(".positive_ready").fadeOut();$(".positive_button").prop("checked",true);});functionlaunch_toast(text){varx=document.getElementById("snackbar");$("#snackbar_inner").html(text)x.className="show";setTimeout(function(){x.className=x.className.replace("show","");},3000);}functionbookmarkAdd(){$("body").on('click','.icon_bookmark',function(e){eQaynarinfo.az.preventDefault();if(user_id==0){launch_toast("XOŞGÖRDÜK!Bufunksiyadanyalnızqeydiyyatlıistifadəçiləristifadəedəbilər.")return0;}elseif(user_verified==0){launch_toast("Bufunksiyadanistifadəüçünzəhmətolmazsa profil məlumatlarınızıdoldurun.")return0;}$(this).toggleClass("active");});}bookmarkAdd();$(".vote_btn").click(function(){if(user_id==0){launch_toast("XOŞGÖRDÜK!Bufunksiyadanyalnızqeydiyyatlıistifadəçiləristifadəedəbilər.")return0;}elseif(user_verified==0){launch_toast("Bufunksiyadanistifadəüçünzəhmətolmazsa profil məlumatlarınızıdoldurun.")return0;}letanswer_id=$("input.answer:checked").val();letquestion_id=$("input.answer:checked").attr('data-question-id');if(answer_id!=null&&question_id!=null){launch_toast("Səsinizuğurlatəsdiqləndi.")$(this).hide()$.ajax({url:"/_ajax?core[ajax]=true&core[call]=qaynar.queryVote",data:{'answer_id':answer_id,'question_id':question_id},}).done(function(data){$("#queryForm").html(data);})}})functionadvModal(){$("body").on('click','.icon_adv',function(e){e.preventDefault();e.stopPropation();if(user_id==0){launch_toast("XOŞGÖRDÜK!Bufunksiyadanyalnızqeydiyyatlıistifadəçiləristifadəedəbilər.")return0;}elseif(user_verified==0){launch_toast("Bufunksiyadanistifadəüçünzəhmətolmazsa profil məlumatlarınızıdoldurun.")return0;}elseif(checkAdBlock!=1){launch_toast(checkAdBlock)return0;}$(".adv_news_mdl").fadeIn();});$(".subs_add_user").click(function(e){e.preventDefault();e.stopPropation();letadv_id=$(this).data("id");$(".subs_users_mdl[data-id="+adv_id+"]").fadeIn();});$(".del_subs_usr").click(function(e){e.preventDefault();$(this).parents("li").remove();});$(".subs_add").click(function(e){if(user_verified==0){launch_toast("Bufunksiyadanistifadəüçünzəhmətolmazsa profil məlumatlarınızıdoldurun.")return0;}elseif(checkSubBlock!=1){launch_toast(checkSubBlock)return0;}e.preventDefault();e.stopPropation();letadv_id=$(this).data("id");$(".subs_add_mdl[data-id="+adv_id+"]").fadeIn();});$(".back_select").click(function(e){e.preventDefault();$(this).parents(".mdl_payment_inner").removeClass("active");$(this).parents(".mdl_payment_inner").siblings(".pay_select").addClass("active");});$(".back_price").click(function(e){e.preventDefault();$(this).parents(".mdl_payment_inner").removeClass("active");$(this).parents(".mdl_payment_inner").siblings(".pay_price").addClass("active");});$(".pay_select_btn").click(function(e){e.preventDefault();$(this).parents(".login_submit").siblings(".content_compl").find("input").each(function(){if($(this).is(':checked')){varcheck_data=$(this).data("id");$(this).parents(".pay_select").removeClass("active");$(this).parents(".pay_select").siblings(".pay_price[data-id="+check_data+"]").addClass("active");}});});$(".pay_price_btn").click(function(e){e.preventDefault();if($(this).parents(".login_submit").siblings(".content_compl").find("input").is(':checked')){$(this).parents(".pay_price").siblings(".pay_method").addClass("active");$(this).parents(".pay_price").removeClass("active");}});$(".pay_method_btn").click(function(e){if($(this).parents(".login_submit").siblings(".content_compl").find("input").is(':checked')){}else{e.preventDefault();e.stopPropation();}});$(".pay_select_subs").click(function(e){e.preventDefault();if($(this).parents(".login_submit").siblings(".content_compl").find("input").is(':checked')){$(this).parents(".pay_select").removeClass("active");$(this).parents(".pay_select").siblings(".pay_method").addClass("active");}});$(".pay_method_subs").click(function(e){if($(this).parents(".login_submit").siblings(".content_compl").find("input").is(':checked')){}else{e.preventDefault();e.stopPropation();}});}advModal();varcomment_pe=0;varcommentArticleId=0;varcheckComment=0;$("body").on('click','.comments',function(e){e.preventDefault();$(this).toggleClass("actv");$(".comment_inner").addClass("active");$(".slide_lents").removeClass("transformed");$(".prof_drop").removeClass("transformed");$(".home_pe_sidebar").removeClass("transformed");$(".menu_btn").removeClass("clicked");$(".pr_drop_click").removeClass("actv");$(".show_lents").removeClass("actv");$(".show_comments").removeClass("actv");if($(this).hasClass("actv")){$(".open_bg").addClass("opn");$(".slide_comment").removeClass("transformed");$(".slide_comment_inner").addClass("transformed");}else{$(".open_bg").removeClass("opn");$(".slide_comment").addClass("transformed");$(".slide_comment_inner").removeClass("transformed");}letnewArticleId=$(this).data('article-id');if(newArticleId!Qaynarinfo.az=commentArticleId){commentArticleId=newArticleId;comment_pe=0;$("#cmnt_inner").hide()$.ajax({url:"/_ajax?core[ajax]=true&core[call]=qaynar.getComment",data:{'article_id':commentArticleId,'pe':comment_pe},}).done(function(data){$("#cmnt_inner").html(data);$("#cmnt_inner").show()$('.lent_scrolled').scroll(function(){lettop=$(this).scrollTop();letheight=$(this).height();letscrolling=$("#comment_in_all").height();letsummer_minus=height+topletend_srcoll=scrolling-summer_minusif(end_srcoll

Сайт:Qaynarinfo.azОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт