Vlada Crne Gore - GOV.ME

  • 2022-01-06Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Vlada Crne Gore - GOV.ME
  • Адрес веб-сайта:www.gov.me
  • IP-адрес сервера:195.66.167.101
  • Описание сайта:Zvanični sajt Vlade Crne Gore. Brz i lak pristup servisima i informacijama koje nudе Vlada Crne Gore i njene institucije.

доменное имя:www.gov.meОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.gov.meпоток

282

доменное имя:www.gov.meХорошо или плохо

Взлеты и падения. Преодолеть все трудности свирепый

интернет сайт:Vlada Crne Gore - GOV.MEВес

5

интернет сайт:Vlada Crne Gore - GOV.MEIP

195.66.167.101

интернет сайт:Vlada Crne Gore - GOV.MEсодержание

VladaCrneGore-GOV.ME.svg-inline--fa{display:inline-block;font-size:inherit;height:1em;overflow:visible;vertical-align:-0.125em;}(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WXD3BML');window.MSInputMethodContext&&document.documentMode&&document.write('');CGЦГENMedijskiportalSvevijestiOrganizacijaBibliotekaeServisiPristupačnostGOV.MEportalZvaničnisajtVladeCrneGore.BrzilakpristupservisimaiinformacijamakojenudеVladainjeneinstitucije.KorisnilinkoviPortaleUpreCrneGoreGeneralnisekretarijatVladeSjedniceVladeOrganogramIstaknutevijestiAbazović:HajatstigaouCrnuGoru-otvarase150novihradnihmjestaPremijeriministarzdrljaobišliUrgentniblokKliničkogcentraCrneGoreAbazović:SADdetektovaledaizanacionalizmastojikorupcija,punapodrškazaZakonoZBAbazovićiĐurovićposjetililokacijubudućegtunelaizmeđuCrneGoreiKosovaReovanjeMinistarstvafinansijaKonferencijaEUSAIR:ZajedničkiproblemitražezajedničkarješenjaOstalevijesti...SjedniceVladeipratećimaterijaliSaopštenjesa15.sjedniceVladeCrneGoreSaopštenjeokadrovskimpitanjimasa15.sjedniceVladePredlogdnevnogredaza15.sjednicuVladeCrneGoreUsrijedu,3.gusta,15.sjednicaVladeCrneGoreSaopštenjesa14.sjedniceVladeCrneGoreSaopštenjeokadrovskimpitanjimasa14.sjedniceVladePrikaživiše43.VladaCrneGore43.VladuCrneGorečinepredsjednik,četiripotpredsjednika,18ministaraidvaministrabezportfelja.SaznajtevišePratitenasFacebookTwitterYoutubeInstramFlickrPratitenasFacebookTwitterYoutubeInstramFlickrPredsjednikVladePotpredsjedniciVladeGeneralnisekretarijatVladeMinistarstvoprdeMinistarstvoodbraneMinistarstvofinansijaMinistarstvovanjskihposlovaMinistarstvojneupreMinistarstvoprosvjeteMinistarstvokapitalnihinvesticijaMinistarstvoekonomskograzvojaiturizmaMinistarstvopoljoprivreVlada Crne Gore - GOV.MEde,šumarstvaivodoprivredeMinistarstvoekologije,prostornogplaniranjaiurbanizmaMinistarstvokultureimedijaMinistarstvoradaisocijalnogstaranjaMinistarstvonaukeitehnološkograzvojaMinistarstvounutrašnjihposlovaMinistarstvozdrljaMinistarstvoevropskihposlovaMinistarstvoljudskihimanjinskihpraMinistarstvosportaimladihMinistarbezportfeljaZoranMiljanićMinistarbezportfeljaAdrijanVuksanovićIzdvajamoPortalzapodrškumalimisrednjimpreduzećimaBudiodgovoranDodatakzadjecudo18godinaAktuelnemjereuborbiprotivCOVID-19ProgramiekonomskihreformiCrneGoreEUME|EU4MEME4EUPitajteVladuTel: +38220482876Fax:+38220482939E-mail: kancelarijazradjane@gsv.gov.meAdresa:Karađorđevabb,PodgoricaVašeimeiprezimeVašamejladresaVašaporukaPošaljiporukuDržnisimboliCrneGoreZakonodržnimsimbolimaiDanudržnostiCrneGoreOvimzakonomutvrđujusegrb,zastaihimnaCrneGoreiuređujenačinupotrebeizaštitadržnihsimbola.OvimzakonomutvrđujeseiDandržnostiCrneGore.Objljeno:18.02.2020.•19:33Preuzmi•37KBOdlukaoutvrđivanjuetalonagrbaCrneGoreOdlukaoutvrđivanjuetalonaZasteCrneGoreOdlukaoutvrđivanjunotnogzapisaHimneCrneGoreGrb,zastaihimnaCrneGoreCOVID-19MjereipreporukeKontaktVladaCrneGorePitajteVladuLinkoviMedijskiportalSvevijestiOrganizacijaBibliotekaeServisiDruštvenemrežeFacebookTwitterInstramYouTubeFlickrInformacijeiservisiZdrljePrnazaštitaPoreziicarineAktivnograđanstvoMeđunarodnasaradnjaPoljoprivredaRadObrazovanjePodrškaprivrediTurizamLičneisprePorodicaPretplatitesenaRSSPristupačnostMapasajtaArhivasajtovaVladeEnglish©2022.VladaCrneGoreOpštiuslovikorišćenjaOvajsajtštitireCAPTCHAiprimjenjujeGooglepolitikuprivatnostiiuslovekorišćenjausluge.(function(d){vars=d.createElement("script");s.setAttribute("data-account","fYHkrVj8th");s.setAttribute("src","accessibilityserver.org/widget.js");s.setAttribute("defer","defer");s.setAttribute("async"Vlada Crne Gore - GOV.ME,"true");(d.body||d.head).appendChild(s);})(document)PVlada Crne Gore - GOV.MEleaseensureJascriptisenabledforpurposesofwebsiteaccessibility

Сайт:Vlada Crne Gore - GOV.MEОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт