Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХК

  • 2022-01-06Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХК
  • Адрес веб-сайта:www.itools.mn
  • IP-адрес сервера:43.231.112.186
  • Описание сайта:

доменное имя:www.itools.mnОценка

о 500~20000

доменное имя:www.itools.mnпоток

535

доменное имя:www.itools.mnХорошо или плохо

Есть дворяне, чтобы помочь. может быть успешным

интернет сайт:Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКВес

2

интернет сайт:Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКIP

43.231.112.186

интернет сайт:Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКсодержание

Вэбхостинг,Домэйннэр,Сервертүрээс-АйтүүлсХКvarmi_version='8.7.0';varmi_track_user=true;varmi_no_track_reason='';vardisableStrs=['ga-disable-UA-7-1',];function__gtTrackerIsOptedOut(){for(varindex=0;index-1){returntrue;}}returnfalse;}if(__gtTrackerIsOptedOut()){for(varindex=0;indexКомпанийнтухайАйтүүлсхувьцааМэдээмэдээлэлИнтернетEnglishХостингХостингХостинггэдэгньвэбсайтыгинтернетэдбайрлуулахвэбсерверээрхангахүйлчилгээюм.Бидтандэнгийнблогоосэхлээдхамгийнөндөрүзүүлэлтшаардаххүчирхэгсайтажиллуулаххэрэгцээндбүрэннийцэххурдан,найдвартайхостингийнүйлчилгээгсаналболгожбайна.ВэббайршуулахүйлчилгээДундынсерверSharedФизиксерверDedicatedДамжууланборлуулахResellerСервербайршуулахCo-LocationҮүлэнүйлчилгээICSWebdyДомэйнДомэйннэрМонголулсдахдомэйнбүртгэлийнхамгийнхямдбөгөөддэлхийнжишигтнийцсэнүнийгбидтандсаналболгожбайна.ДомэйннэрийнүйлчилгээДомэйннэрDomainnameШилжүүлэхTransfersДомэйннэрийнжурамDomainpolicyХайх,шинээравахSearch,RegistrationСунгахRenewИ-мэйлИ-мэйлМэдээллийнтехнологидсуурилсанүйлажиллагааөргөнөөрнэвтэрсэнөнөөүедалбаныүйлажиллагаагимэйлгүйгээртөсөөлшгүйболжээ.БиднийөдөртутамдөргөнөөрхэрэглэдэгYahoo,Gmail,Hotmailзэрэгимэйлүүдньүнэгүй,дэлхийдаяархэрэглэгддэгүйлчилгээхэдийчтаныбайгууллага,нэрхүнд,бизнесийнсоёл,баталгаатбайдлыгилэрхийлжчадахгүйбилээ.и-мэйлүйлчилгээБизнеси-мэйлBusinesse-mailИ-мэйлмаркетингMaildyХамгаалалтХамгаалалтВэбдсуурилсанаппликейшнболонвэбсерверүүдийнгадныхалдлагаасхамгаалахолонулсынжишигтнийцсэнWAF(WebApplicationFirewall)хамгаалалтыншинэүйлчилгээгнэвтрүүлжэхэллээ.ХамгаалалтынүйлчилгээSSLсертификатSSLCertificateВэбаппликейшнфайрволWebApplicationFirewallЦэсТехникийнтусламжүйлчилгээ7575558524/7БидэнтэйнэгдээрэйНэвтрэхНууцүгээсануулахНууцүгээмартсан?НэвтрэхБүртгүүлэхХОСТИНГВеббайршуулахФизиксерверДамжууланборлуулахВиртуалсерверСервербайршуулахҮүлэнүйлчилгээWebdyДомэйнДомэйннэрХайх,шинээравахШилжүүлэхСунгахДомэйннэрийнжурамБизнеси-мэйлИ-мэйлХАМГААЛАЛТSSLсертификатВэбаппликейшнфайрволИнтернетif(setREVStartSize!==undefined)setREVStartSize({c:'#rev_slider_4_1',responsiveLevels:[1240,1024,778,480],gridwidth:[1170,1170,778,480],gridheight:[960,960,960,720],sliderLayout:'fullwidth'});varrevapi4,tpj;(function(){if(!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState))document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad);elseonLoad();functiononLoad(){if(tpj===undefined){tpj=jQuery;if("off"=="on")tpj.noConflict();}if(tpj("#rev_slider_4_1").revolution==undefined){revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_4_1");}else{revapi4=tpj("#rev_slider_4_1").show().revolution({sliderType:"hero",jsFileLocation:"///wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/",sliderLayout:"fullwidth",dottedOverlay:"none",delay:9000,responsiveLevels:[1240,1024,778,480],visibilityLevels:[1240,1024,778,480],gridwidth:[1170,1170,778,480],gridheight:[960,960,960,720],lazyType:"none",parallax:{type:"mouse",origo:"enterpoint",speed:400,speedbg:0,speedls:0,levels:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,55],disable_onmobile:"on"},shadow:0,spinner:"spinner0",autoHeight:"off",disableProgressBar:"on",hideThumbsOnMobile:"off",hideSliderAtLimit:0,hideCaptionAtLimit:0,hideAllCaptionAtLilmit:0,debugMode:false,fallbacks:{simplifyAll:"off",disableFocusListener:false,}});};};}());Домэйннэрхайх.mn.com.net.org.biz.mn90,000₮.com31,000₮.net49,000₮.org49,000₮АйтүүлсдататөвийнтухайОНЛАЙНДБАЙРШУУЛАХДОТООДЫНЭХҮҮСВЭРНайдвартайтоногтөхөөрөмжСүүлийнүеийнтехникийншаардлагахангасансервер,тоногтөхөөрөмжболонлицензтэйпрограмхангамжуудыгашигладаг.ТехниктусламжийнүйлчилгээТаныбүтээгдэхүүн,үйлчилгээнд365хоногийнтуршид24/7техникийнтусламжийнүйлчилгээгтасралтгүйүзүүлжбайна.ТогтмолнөөцлөлтийнсистемВэбсайтынүйлажиллагааныонцлогболонбүтээгдэхүүнийшийдлээсхамаарч7хоногтутамдавтоматаарнөөцлөлтхийдэг.99,749%-ийнөндөрашиглалтынтүвшинОлонулсынTIERIIдататөвийнстандартыншаардлагахангасан99.749%ашиглалтынөндөртүвшиндажиллана.БагцүнийнсаналВэббайршуулаххамгийнөргөнсонголтДундынсерверSharedФизиксерверDedicatedСервербайршуулахВэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКCo-LocationДамжууланборлуулахResellerҮүлэнүйлчилгээICSWebdy1домэйнхост₮95,000Жилийн/НӨАТгүйЗахиалах1домэйнтэйхолбохХязгааргүйсаб-домэйнХязгааргүйбагтаамжХязгааргүйдотоодурсгалcPanelОлондомэйнхост₮215'000Жилийн/НӨАТгүйЗахиалах5домэйнтэйхолбохХязгааргүйсаб-домэйнХязгааргүйбагтаамжХязгааргүйдотоодурсгалcPanelDedicatedServer1₮650'000эхлэхүнэ1Сарын/НӨАТгүйЗахиалахIntel(R)Xeon(R)E5-2603v2@1.80GHz32GBDDR32x1TBSATA(RAID1)PSUredundant1IPfreeDedicatedServer2₮1'100'000эхлэхүнэ1Сарын/НӨАТгүйЗахиалахIntelXeonCPUE5-2670,@2.60Ghz96GBDDR32x2TBSASHDD(RAID1)PSUredundant1IPfreeDedicatedServer3₮1'250'000эхлэхүнэ1Сарын/НӨАТгүйЗахиалах2xCPUIntelXeonE5-2680v4,@2.4GHz256GBDDR4500gbx2/Raid1/PSUredundant1IPfreeСервербайршуулах₮130'000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахХэмжээ:1unitserver(1unitнь1,75инчийн(44,45мм)стандартхэмжээтэйбайна)Сервербайршуулах₮214'000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахХэмжээ:2unitserver(1unitнь1,75инчийн(44,45мм)стандартхэмжээтэйбайна)Сервербайршуулах₮298,000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахХэмжээ: 3unitserver(1unitнь1,75инчийн(44,45мм)стандартхэмжээтэйбайна)Сервербайршуулах₮4,494,000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахХэмжээ: 42unit(1Rack)(1unitнь1,75инчийн(44,45мм)стандартхэмжээтэйбайна)Small₮36'000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахStore–30GBLinuxWebHostingincludesNumberofWebsitesResellercPanelMedium₮72'000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахStore–50GBLinuxWebHostingincludesNumberofWebsitesResellercPanelLarge₮120'000Сарын/НӨАТгүйЗахиалахStore–100GBLinuxWebHostingincludesNumberofWebsitesResellercPanelICSmini35,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах1coreCPU0,5GBmemoryUnlimitedbandwidth1IP15GBstore(SSD)ICS141,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах1coreCPU1GBmemoryUnlimitedbВэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКandwidth1IP15GBstore(SSD)ICS265,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах1coreCPU2GBmemoryUnlimitedbandwidth1IP30GBstore(SSD)ICS3125,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах2coreCPU4GBmemoryUnlimitedbandwidth1IP60GBstore(SSD)ICS4245,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах4coreCPU8GBmemoryUnlimitedbandwidth1IP120GBstore(SSD)ICSmega453,000₮/сардНӨАТгүйЗахиалах8coreCPU16GBmemoryUnlimitedbandwidth1IP200GBstore(SSD)Webdy₮230'000Жилийн/НӨАТгүйЗахиалахВебхостВебугсрахүйлчилгээ5GBбагтаамж40+ ВебдизайнDemoҮзэхWebdyбагц₮309'000Жилийн/НӨАТгүйЗахиалах.MNдомэйн1БизмэйлВебхост10GBбагтаамж40+ ВебдизайнХэрэглэгчтэйхарилцахчатDemoҮзэхМэдээмэдээлэлЗогсолтгүйхөгжиж,амжилтаарааялгаръяҮйлявдал,ХувьцааХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНЭЭЛЖИТХУРЛЫНЗАР2022/03/03Үйлявдал,ХувьцааТУЗ-ийнгишүүнсонгоншалгаруулахзар2022/02/21ҮйлявдалБ.ТАМИР:ЦАХИМШИЛЖИЛТИЙГТӨРДАНГААРААХИЙЖЧАДАХГҮЙ2021/10/05ҮйлявдалАйтүүлсХК-ийн2021оныСанхүүгийнтайландаудитхийхкомпанийнсонгоншалгаруулалт2021/09/28ЗөвлөгөөСпами-мэйлээсхэрхэнсэргийлэхвэ?2021/07/03Үйлявдал,Хувьцаа“АЙТҮҮЛС”ХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНАНХААРАЛД2021/03/21БусадмэдээТүгээмэласуулт,хариултЗогсолтгүйхөгжиж,амжилтаарааялгаръяХостингДомэйнБизнеси-мэйлДундынхостынүйлчилгээгхэрхэнзахиалахвэ?Secure.itools.mn–хэрэглэгчийнсистемдбүртгүүлсэнийдараагаар“Үйлчилгээ”цэснээс“Шинээрүйлчилгээзахиалах”цэсрүүоржхостынүйлчилгээгзахиалнаВиртуалсерверүйлчилгээгхэрхэнзахиалахвэ?Secure.itools.mn–хэрэглэгчийнсистемдбүртгүүлсэнийдараагаар“Үйлчилгээ”цэснээс“Шинээрүйлчилгээзахиалах”цэсрүүоржвиртуалсерверүйлчилгээгзахиална.Сервербайршуулахад1Unitньхэдэнтөгрөгвэ?Unitнь1,75инчийн(44,45мм)стандартхэмжээтэйбайна.1Unitсерверсарыннөаторсондүнгээр143,000₮байдаг.Домэйнхэрхэнзахиалахвэ?Secure.itools.mn–хэрэглэгчийнсистемдбүртгүүлсэнээр“Домэйн”цэснээс“Шинэдомэйнбүртгүүлэх”цэсээроржавахгэжбуйдомэйннэрээхайнзахиалгаүүсгэнэ.Домэйнямарүнэтэйвэ?.mnдомэйн99,0001жилийн(нөаторсондүн),.comдомэйн1жилийн(нөаторсондүн)Шинээрзахиалсандомэйнустгахболомжтойюу?Шинээрдомэйнбүртгэгдсэнээсхойш72цагийндоторустгахболомжтойбайдаг.Домэйннэрэзэмшигчийнмэдээллийгнуухболомжтойюу?Боломжтойбайдагбөгөөддомэйнийдуусаххугацаанаасхамаарантөлбөртооцогддог.Домэйнхэдийхугацааныдарааустдагвэ?Домэйннэрнийдууссанхугацаанаасхойш40хоногийндарааустгалдордог.Хэрэвустгалдорсонтохиолдолдторгуультөлжустгалынхугацаанаассэргээхболомжтой.Бизнеси-мэйлүйлчилгээхэрхэнзахиалахвэ?Secure.itools.mn–хэрэглэгчийнсистемдбүртгүүлсэнийдараагаар“Үйлчилгээ”цэснээс“Шинээрүйлчилгээзахиалах”цэсрүүоржбизнеси-мэйлүйлчилгээгзахиална.Домэйнгүйгээрбизнеси-мэйлзахиалахболомжтойюу?Бизнеси-мэйлньдомэйннэртэйхолбогдожажилВэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКладагучирзаавалдомэйнтэйбайхшаардлагатай.Багтаамжхэдбайдагвэ?1и-мэйлтутам5GBбагтаамжтайбайдаг.Гарутаснаасашиглахболомжтойюу?ГарутасныөөрийнмэйлийнаппликэйшинболонGmailаппликэйшинашигланутсандээрээи-мэйлээтохируулахболомжтой.Бизнеси-мэйлүнэхэдвэ?1и-мэйлэрхнь1жилийннөаторсондүнгээр26,400₮байдаг.Мэдээ,мэдээлэлцагалдалгүйавахболТаманайхаасзарлагдсанмэдээ,урамшууллыгцагтухайдньавахыгхүсвэли-мэйлээбүртгүүлнэүү.support@itools.mn(+976)75755585ЧатаархолбогдохБиднийтухайЗахирлынмэндчилгээҮйлажиллагаанытайланАжлынбайрХолбообарихТусламж,зааварТусламжийнхүсэлтилгээхМэдлэгийнсанТөлбөртөлөхболомжуудБорлуулалтындараахүйлчилгээУдирдлагынсистемМинийүйлчилгээнүүдШинэүйлчилгээзахиалахИрсэннэхэмжлэхүүдIPхаягаахарахWhoisмэдээллийнсанХолбообарихУлаанбаатархот,Сүхбаатардүүрэг1-рхороо,РеженсиРезиденс201тоотСанхүү:accountant@itools.mnСаналхүсэлт:info@itools.mnБорлуулалтыналба:sales@itools.mnБүхэрххуулиархамгаалагдсан©2011-2019.АйтүүлсХКДээшээбуцах

Сайт:Вэб хостинг, Домэйн нэр, Сервер түрээс - Айтүүлс ХКОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт